Varför teoretisk fysik?

Fysiken utvecklas genom ett samspel mellan mer och mer sofistikerade teorier och modeller och nya högprecisionsexperiment och observationer, ofta under extrema förhållanden. Det är den teoretiska fysikerns uppgift att både använda, men även förbättra existerande teorier och modeller, eller att ta fram nya som beskriver nyligen upptäckta fenomen, eller ge ny insikt om gamla problem.

Programmets innehåll

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Grupperna inom teoretisk fysik vid Stockholms universitet och Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik som 2007 flyttade till Stockholm, studerar fenomen på alla storleksskalor: strängteoretikerna utvecklar fundamentala teoerier av materian, forskare inom fasta tillståndets fysik undersöker hur de exotiska kvantfenomenen som uppstår vid ultralåga temperaturer har betydelse för kvantgrindar, nyckelkomponenter för forskare inom kvantinformation och kvantdatorer. Mesoskopisk fysik vid nanometer-skalan, undersöker det fascinerande gränslandet mellan den klassiska och kvantmekanikens värld. Med avancerad statistisk fysik kan man börja modellera de komplexa nätverk som reglerar levande celler. Allmän relativitetsteori beskriver fysiken på stora skalor i universum, och är en nödvändig komponent för teoretisk kosmologi. Det allra minsta och det allra största – strängteori och kosmologi – förenas i strävan att förstå den mörka materia och mörka energi som bygger upp det mesta i vårt universum. Det år 2008 inrättade Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik borgar för en aktiv forsknings- och undervisningsmiljö inom dessa områden.

Här finns mer detaljerad information om kurserna på programmet.

Tillträdeskrav

För att vara behörig till masterprogrammet i teoretisk fysik krävs att du har en kandidatexamen i fysik eller motsvarande. Goda kunskaper i kvantmekanik är särskilt viktigt för dig som vill läsa masterprogrammet i teoretisk fysik. Du behöver också kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Arbetsmarknad

Även om ett av huvudmålen för masterprogrammet är att förbereda för forskarstudier (doktorandstudier) i teoretisk fysik, så öppnar programmet upp många andra karriärmöjligheter. Den unika förmåga och träning i kritiskt tänkande och analys av komplexa nya femonen som programmet ger, ofta med sofistikerade matematiska metoder, är mycket användbar även inom andra områden, såsom bioinformatik och tillämpad matematik, men även utanför den akademiska världen inom t.ex. finans, försäkring, telekommunikation etc.