Varje masterprogram är tvåårigt (120 högskolepoäng) och består av kurser och ett examensarbete (30, 45 eller 60 högskolepoäng). Kursdelen består av obligatoriska och rekommenderade kurser (olika för de olika programmen) och en mindre del valfria kurser. En kandidatexamen i fysik (eller motsvarande) krävs för att bli antagen.

Våra masterprogram är utformade för att ge möjlighet att få djup insikt inom klassisk och modern fysik - ett utmärkt sätt att förbereda sig för framtida utmaningar.

De tre masterprogram som Fysikum ger är:

Masterprogrammet i fysik

Masterprogrammet i fysik

Programmet vänder sig till dig som har fullbordat en kandidatutbildning i fysik och vill fortsätta med studier på avancerad nivå. Masterprogrammet balanserar experimentell och teoretisk fysik och är inriktad mot aktuella frågor och tillämpningar vid fysikens frontlinjer. Utöver kursdelen, omfattar programmet ett examensarbete inom en av våra forskargrupper.

Läs mer om Masterprogrammet i fysik

 

Masterprogrammet i teoretisk fysik

Masterprogrammet i teoretisk fysik

Masterprogrammet i teoretisk fysik ger en gedigen grund inom den teoretiska fysiken, med möjlighet till specialisering inom bl.a. kosmologi, strängteori, allmän relativitetsteori, den kondenserade materiens fysik och kvantinformation.

Läs mer om Masterprogrammet i teoretisk fysik

 

Masterprogrammet i beräkningsfysik

Masterprogrammet i beräkningsfysik

I masterprogrammet i beräkningsfysik lär du dig omvandla en matematisk modell av ett fysikaliskt fenomen till ett robust datorprogram och hur du analyserar resultaten från dina beräkningar. Du kommer att studera kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder och fördjupa dina kunskaper inom fysiken.

Läs mer om Masterprogrammet i beräkningsfysik

 

Masterprogram i medicinsk strålningsfysik

Masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik är en yrkesutbildning som kombinerar ditt intresse för fysik med tillämpningar inom medicin. Med fysiken som redskap studerar du hur strålning används inom sjukvården för att diagnostisera och behandla sjukdomar. Under utbildningens senare del utför du praktik på sjukhus.

Läs mer om Masterprogram i medicinsk strålningsfysik

 

Efter studier

Efter avslutat masterprogram är du väl förberedd för forskarstudier inom fysik, eller för teoretiskt och/eller praktiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. Svenska och internationella forskningsinstitut är en annan möjlig karriärväg. Det är också möjligt att gå vidare med forskarstudier inom närliggande områden, såsom t.ex. astronomi, meteorologi, oceanografi, astrobiologi, biofysik och kemi. Här kan du läsa mer om arbete och karriär för fysiker.