Ämneskurserna som ingår i ämneslärarutbildningen i fysik och matematik finns beskrivna på sidan för Kandidatprogram i fysik studiegång ämneslärare. Våra studievägledare kan hjälpa till att svara på frågor. För mer allmän information om läraryrket och ämneslärarutbildningen så kan du även vända dig till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik - MND , som ansvarar för den pedagogiska påbyggnadsutbildningen.

 

Arbetsmarknad

Det finns stort behov av lärare som arbetar med matematik, teknik och naturvetenskap såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Behörighet och anmälan

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik. Läs mer om  behörighetskrav och övrig anmälningsinformation i webbsidan Kandidatprogram.

Vid frågor

Kontakta oss på lararutbildning@fysik.su.se