Bild på hus 5 vid kräftriket där arbetsmarknadsdagen arrangeras.
Arbetsmarkndsdagen arrangeras i hus 5 på Kräftriket.

 

Varje år bjuder vi in ett antal alumner som berättar om sina arbeten och erfarenheter. Alumnerna kommer från flera olika branscher.

Dagen ger studenterna möjlighet att samtala med föreläsarna om hur arbetsmarknaden ser ut för utexaminerade. Utanför föreläsningssalen finns en utställningsyta där de olika medverkande företagen är representerade, samt där det fikas och diskuteras i pauserna mellan de olika föredragen.

De flesta som besöker arbetsmarknadsdagen är studenter vid institutionerna, men vi välkomnar också framtida studenter och studenter inom fysik/matematik/datalogi från andra högskolor.

 

Nästa arbetsmarknadsdag

Nästa arbetsmarknadsdag arrangeras i februari 2021. I år blir den digital! Program kommer snart.

 

Tidigare arbetsmarknadsdagar

 

Vill du ställa upp?

Har du studerat fysik/matematik eller datalogi, och vill dela med dig av dina erfarenheter till nuvarande studenter? Eller jobbar du på ett företag som anställer fysiker? Om du är intresserad av att hålla ett föredrag eller vara utställare på vår arbetsmarknadsdag, kontakta:

Anders Hagberg,  Matematiska Institutionen (hagberg@math.su.se)  eller

Studievägledare, Fysikum (studievagledare@fysik.su.se)

för att se vad det finns för möjligheter.