Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Förstår du fysikens lagar lär du dig att hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken. Som fysiker är du tränad i att utveckla och värdera ny kunskap.

Kandidatprogrammen är på 180 högskolepoäng, motsvarade tre års heltidsstudier, och leder fram till en kandidatexamen (Bachelor of Science). Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vilkas innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i fysik. Matematiska metoder tillämpas för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem.

Två olika inriktningar: fysik och miljövetenskap

Under tredje året av kandidatprogrammet erbjuds två olika studievägar, en som är mer inriktad mot grundläggande fysik och en mot miljövetenskap. Utöver kandidatprogrammen i fysik, samläses de första två åren med kandidatprogrammen i astronomi och meteorologi samt sjukhusfysikerprogrammet.

Forskargrenen

Du som har mycket goda gymnasiekunskaper i matematik och fysik och är beredd att arbeta hårt med studierna kan gå forskargrenen, som ger möjlighet att läsa extrakurser som anknyter till aktuell forskning i fysik. Mer information finns på sidan om forskargrenen.

Vidare studier

Efter kandidatexamen är du behörig att söka ett masterprogram. Dessa är tvååriga (120 hp) och leder fram till en masterexamen. På Fysikum erbjuder vi tre masterprogram: beräkningsfysik, fysik och teoretisk fysik. Mer information finns på vår sida om masterprogram.