Utbildningens innehåll

Fysikstudierna vid Stockholms universitet öppnar möjligheter för dig som få andra utbildningar kan matcha. Förstår du fysikens lagar lär du dig att hantera förändringar som sker både inom vetenskapen och tekniken. Som fysiker är du tränad i att utveckla och värdera ny kunskap. Du har även en gedigen kunskapsbas för att som ämneslärare inviga nya generationer i fysikens och matematikens värld.

Kandidatprogrammet är på 180 högskolepoäng, motsvarade tre års heltidsstudier, och leder fram till en kandidatexamen (Bachelor of Science). Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vilkas innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i fysik och yrkesverksamhet som ämneslärare i fysik och matematik. Matematiska metoder tillämpas för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Teori varvas med praktiska övningar. På övningslaboratoriet ger du dig i kast med verkligheten och fysikens lagar granskas kritiskt. Inför tredje året väljer du studieinriktning antingen mot fysik eller ämneslärarutbildning. I båda fördjupas kunskaperna inom framför allt den moderna fysiken genom kurser i atom-, molekyl- och subatomär fysik samt kondenserad materia. Under den sista terminen ges tillfälle till ytterligare fördjupning och breddning av fysikkunskaperna. Bilden nedan visar en översikt av de kurser som ingår i programmet och dess båda studiegångar.

 

Översikt över kandidatprogrammet i fysik med inriktning fysik
Översikt över Kandidatprogrammet i fysik - inriktning fysik. Klicka på bilden för en större version.
 

Forskargrenen

Du som har mycket goda gymnasiekunskaper i matematik och fysik och är beredd att arbeta hårt med studierna kan gå forskargrenen, som ger möjlighet att läsa extrakurser som anknyter till aktuell forskning i fysik. Mer information finns på sidan om forskargrenen.

Vidare studier

Efter kandidatexamen är du behörig att söka ett masterprogram. Dessa är tvååriga (120 hp) och leder fram till en masterexamen. På Fysikum erbjuder vi tre masterprogram: beräkningsfysik, fysik och teoretisk fysik. Mer information finns på vår sida om masterprogram. Du kan även läsa masterprogram i närliggande ämnen såsom astronomi, meteorologi, miljövetenskap eller vidarutbilda dig till ämneslärare genom den påbyggande ämneslärarutbildningen.

Arbetsmarknad

Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en stor arbetsmarknad för dig - i Sverige men också internationellt. En bred utbildning inom fysikens kärnområden är alltid efterfrågad inom bioteknik, informationsteknik, elektronik, processutveckling, miljöteknik och inom många andra högteknologiska verksamheter. Hos oss på Fysikum finns många intressanta och spännande områden att välja mellan om man vill satsa på forskning.

Behörighet och ansökan

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Ansökan görs via antagning.se.

Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att skriva Matematik- och fysikprovet. För att provresultatet ska räknas krävs att du får minst 30 poäng. Läs mer om provet och anmäl dig på: http://www.matematik-och-fysikprovet.se/

OBS: provet är inställt vårterminen 2020.

Utbildningsplan

Här finns programmets officiella utbildningsplan.