Varje masterprogram är tvåårigt (120 högskolepoäng) och består av kurser och ett examensarbete (30, 45 eller 60 högskolepoäng). Kursdelen består av obligatoriska och rekommenderade kurser (olika för de olika programmen) och en mindre del valfria kurser. En kandidatexamen i fysik (eller motsvarande) krävs för att bli antagen.

Våra masterprogram är utformade för att ge möjlighet att få djup insikt inom klassisk och modern fysik - ett utmärkt sätt att förbereda sig för framtida utmaningar.

De tre masterprogram som Fysikum ger är:

Masterprogrammet i fysik

Masterprogrammet i fysik

Fysik är förankrat i verkligheten genom observationer och kontrollerade experiment. Det är i nya experiment som nya fenomen kan upptäckas och nya teorier kan bekräftas. Inom det här masterprogrammet kommer du få träning i att planera, utföra och analysera avancerade experiment. Inom fysiken är konsten att identifiera och bygga upp kritiska och alltmer känsliga experiment, som testar teorier och som ger möjlighet till oväntade upptäckter, avgörande. Masterprogrammet i fysik ger också möjligheter att fördjupa dig i en eller flera fysikområden nära frontlinjeforskning.

Läs mer om Masterprogrammet i fysik

Masterprogrammet i teoretisk fysik

Masterprogrammet i teoretisk fysik

Fysiken utvecklas genom ett samspel mellan mer och mer sofistikerade teorier och modeller och nya högprecisionsexperiment och observationer, ofta under extrema förhållanden. Det är den teoretiska fysikerns uppgift att både använda, men även förbättra existerande teorier och modeller, eller att ta fram nya som beskriver nyligen upptäckta fenomen, eller ge ny insikt om gamla problem.

Läs mer om Masterprogrammet i teoretisk fysik

Masterprogrammet i beräkningsfysik

Masterprogrammet i beräkningsfysik

I fysiken mäts fysikaliska parametrar i ett förlopp. Genom att sammanställa och analysera mätdata skapar fysiker matematiska modeller av ett skeende. De allra flesta förlopp är dock så komplexa att inte ens de enklaste matematiska modellerna för att beskriva dem är analytiskt lösbara. Med den numeriska matematikens och datorns hjälp kan du däremot nå betydligt längre. Vissa av kurserna i programmet ges av avdelningen i beräkningsmatematik vid Matematiska institutionen på SU samt av KTH. Utbildningen ger dig möjlighet att tillämpa numeriska metoder för att studera komplicerade fysikaliska problem.

Läs mer om Masterprogrammet i beräkningsfysik

Efter studier

Efter avslutat masterprogram är du väl förberedd för forskarstudier inom fysik, eller för teoretiskt och/eller praktiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. Svenska och internationella forskningsinstitut är en annan möjlig karriärväg. Det är också möjligt att gå vidare med forskarstudier inom närliggande områden, såsom t.ex. astronomi, meteorologi, oceanografi, astrobiologi, biofysik och kemi. Här kan du läsa mer om arbete och karriär för fysiker.