Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Stockholms universitetets miljöpolicy hittar du här (www.su.se/miljo) tillsammans med annan relevant information för dig som student, exempelvis Grön student (www.su.se/miljo/grön-student).

Studenter på brygga vid Brunnsviken. Foto: Eva Dahlin


Varje år upprättar Fysikum en miljöhandlingsplan som ligger i linje med SU’s centrala miljöhandlingsplan och där vi exempelvis arbetar för att minska energianvändningen, ta hand om miljöfarligt avfall och ställer miljökrav i inköp av varor. Du som student kan hjälpa till i Fysikums miljöarbete exempelvis genom att

  • använda avfallsstationerna (i biblioteket samt i pentryt i Hus 1 i AlbaNova)
  • se till att släcka belysning i föreläsningssalar och andra utrymmen efter dig om du är sist, samt elektronisk utrustning i exempelvis labbsalar
  • minimera antalet pappersutskrifter
  • välja cykel eller promenera till och från Fysikum

I undervisningen har Fysikum både egna kurser och är inblandat i kurser där lärandemålen innehåller miljöaspekter och hållbar utveckling, exempelvis kurserna Miljö och hållbar utveckling i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv (FK4024), Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat (FK4027) och Väder, klimat, energi och samhälle (MO5000). Dessutom diskuteras fysikaliska fenomen som har en direkt koppling till hållbar utveckling i flera kurser, exempelvis i kurser som innehåller termodynamik, atom och molekylfysik samt kärnfysik.

Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet. Kontakta Studentkåren för information. Om du har förbättringsförslag i din studentmiljö här på Fysikum kan du maila Fysikums miljörepresentant Fredrik Hellberg (hellberg@fysik.su.se).