Utbildningsprogram inom fysik

Grunden till fysikstudier läggs i vårt kandidatprogram, som efter 3 års heltidsstudier leder fram till en kandidatexamen. I programmet ingår även mycket matematik, eftersom detta är ett viktigt verktyg inom fysiken. Kurserna som ges de första två åren på kandidatprogrammet i fysik läses gemensamt med motsvarande program inom astronomi och meteorologi, samt Sjukhusfysikerprogrammet.
För den som önskar fördjupa sina kunskaper i fysik erbjuder vi tre olika masterprogram. Dessa är alla tvååriga och leder fram till en masterexamen. Ett annat alternativ är bygga vidare med en ämneslärarutbildning, som efter två års studier leder till en ämneslärarexamen i fysik och matematik.
Den som vill specialisera sig ännu mer efter masterexamen kan fortsätta med forskarutbildning, vilket leder fram till en doktorsexamen.

De olika utbildningsprogrammens relation till varandra framgår av bilden nedan.

Schematisk bild av fysikutbildningar.
Schematisk bild av fysikutbildningar.

För mer information om våra program, följ länkarna nedan:

Fristående kurser inom fysik

Förutom våra utbildningsprogram har vi också ett stort utbud av kurser. De flesta av kurserna i kandidat- och masterprogrammen går att läsa fristående, men notera att dessa oftast kräver tidigare studier i fysik och matematik. För dig som är allmänt nyfiken, eller vill få översikt inom ett särskilt område i fysik, erbjuder vi flera orienteringskurser som endast kräver grundläggande behörighet.

Kontakt

studievagledare@fysik.su.se