För dig som läser fristående kurser är det extra viktigt att du planerar dina studier och tänker på att du för varje kurs behöver uppfylla behörigheten för att kunna bli antagen. Till skillnad från programstudenter, som har platsgaranti på kurserna som ingår i programmet, har du heller ingen garanti att det finns plats på kurser kommande terminer. I praktiken brukar detta dock inte vara något problem. För information om anmälan, se vår sida om ansökan och antagning.

Fristående studier på grundnivå

För dig som inte läst fysik på högskolan tidigare, är den första kursen vi ger Klassisk fysik, 30 hp. I denna kurs får du de grunder som behövs för vidare fysikstudier. Kursen består av följande moment:

  • Elektromagnetism, 7,5 hp
  • Mekanik I, 6 hp
  • Mekanik II, 6 hp
  • Termodynamik, 6 hp
  • Vågrörelselära och optik, 4,5 hp

Kursen ges på halvfart under hela läsåret, och startar varje höst. För att vara behörig att läsa kursen behöver du tidigare läst eller samtidigt läsa matematik motsvarande kursen Matematik I.

Efter att ha klarat Klassisk fysik är du behörig att söka fördjupade kurser i fysik. För att se vilka kurser som ges aktuell termin, se vårt grafiska översiktsschema.

Om du vill få en översikt av olika delar i fysiken utan att fördjupa dig, har vi våra orienteringskurser. Dessa ges ofta på kvällstid.

Fristående kurser på avancerad nivå

De flesta av våra kurser på avancerad nivå ges fristående, och vi har många olika studenter som läser dem. Här är det särskilt viktigt att du tittar på behörighetskraven innan du söker en kurs. Alla våra kurser på avancerad nivå kräver Engelska 6, och de flesta kräver också tidigare studier i kvantmekanik. Mer information om kurserna och deras förkunskapskrav finns på vår sida med kursfakta och scheman.