Presentationer

Forskningsavdelningarnas presentationsfiler från infoträffen i november 2019 finns här: Atomfysik, KOMKO, Elementarpartikelfysik, Instrumenteringsfysik, Kemisk fysik, NORDITA och Medicinsk strålningsfysik.
Atomfysik 2019 (16663 Kb)
KOMKO 2019 (6779 Kb)
Elementarpartikelfysik 2019 (5511 Kb)
Instrumenteringsfysik 2016 (1275 Kb)
Kemisk fysik 2019 (2607 Kb)
NORDITA 2019 (553 Kb)

MSF 2019 (3739 Kb)

 

Här finns även allmän information om att skriva det självständiga arbetet.
Att skriva Självständigt arbete för kandidatprogram. (281 Kb)

Information Master Thesis (278 Kb)

Teoretiska projekt och projekt som bygger på programmering och numerisk analys:

 • Simulations of ultra-fast dynamics in solution and solar-cell materials, Kemisk fysik (upplagd september 2017)
 • The Leksell Gamma Knife, Instrumenteringsfysik (upplagd februari 2016)
  The Leksell Gamma Knife (185 Kb)
 • Classical chaos and electron transport in two-dimensional crystals, Kemisk fysik (upplagd april 2015)
  Project description (43 Kb)
 • Modelling and control of THz radiation in novel materials and structures, Komko (upplagd mars 2015)
  Exjobb inom THz-simuleringar (31 Kb)
 • Understanding molecular reactive collisions, Atomfysik
 • Radioaktivitet i människokroppen, Kärnfysik
 • Elementary particle physics with ATLAS at the LHC, Elementarpartikelfysik
 • Bose-Einstein condensate inside cavities, Komko
 • Cold atoms in an optical lattice, Komko
 • Quantum mechanical many-body states of cold atoms, Komko/Atomfysik
 • Examensarbeten inom astropartikelfysik, strängteori och allmän relativitetsteori, Cops
 • Utveckling av mjukvara för mätningar av radioaktiva ämnen i miljön: in situ gammaspektrometri, FOI
 • Master project: Computational molecular dynamics (MD) simulation of how proteins in biological membranes carry out transport of critical substances, Biofysik, KTH (upplagd mars 2017)
 • A number of BSc and MSc level projects at Nordita.

Experimentella projekt:

 • Master projekt in accelerator physics and technology, Instrumenteringsfysik (upplagd maj 2015)
 • Detektion av joner vid ultralåga temperaturer, Atomfysik
 • Examensarbete i gränsområdet fysik och bioteknologi, Kemisk fysik i samarbete med Institutionen för Bioteknologi, KTH
 • Experimental quantum information with trapped ions, Komko
 • Experimentell kondenserade materiens fysik, Komko
 • Ultrafast dynamics in condensed matter, Komko
 • Hadronfysik, Kärnfysik