Till skillnad från våra vanliga kurser så kan självständiga arbeten och examensarbeten göras när som helst på året. Innan arbetet påbörjas måste en registrering göras, precis som för alla kurser. Detta sker på Studentexpeditionen, mot uppvisande av underskrivet kontrakt. Mer information finns under "Instruktioner för examensarbeten" i vänsterspalten.

Studenten ansvarar själv för att hitta handledare och komma överens om ett lämpligt projekt - detta är ofta en bra möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt område. För självständigt arbete på grundnivå (FK6001, FK6002 eller FK6003) krävs förutom projektet också genomförd seminarieserie om vetenskaplighet. Denna är gemensam för hela Naturvetenskapliga fakulteten, och mer information finner du på fakultetens sida om seminarieserien i vetenskaplighet.

För att underlätta planering och genomförande av arbetet, har vi tagit fram checklistor:

Länkar till kursplaner för självständiga arbeten

Länkar till kursplaner för examensarbeten

Examensarbeten på masternivå kan omfatta 30, 45 eller 60 hp (FK9001, FK9002 eller FK9003). Olika projekt kan förutsätta olika längd på arbetet. Vid val av kortare examensarbete får i stället fler valfria kurser ingå i examen. För en diskussion om vad som passar bäst i det individuella fallet hänvisar vi till programansvarig för respektive program.

Kursansvarig

Ansvariga för självständigt arbete och examensarbeten är

Kandidatarbeten i fysik:

Markus Hennrich
Tfn: 08-5537 8614
e-post: markus.hennrich@fysik.su.se

Kandidatarbeten i medicinsk strålningsfysik:

Emely Kjellsson Lindblom
Tfn: 08-553 787 29
e-post: emely.lindblom@fysik.su.se

Masterarbeten i fysik:

Svante Jonsell
Tfn: 08-5537 8625
e-post: jonsell@fysik.su.se

Masterarbeten i medicinsk strålningsfysik:

Iuliana Toma-Dasu
Tfn: 08‑5537 8082
e-post: iuliana.livia.dasu@fysik.su.se