Nedanstående tabell visar vilka år de alternerande kurserna planeras att ges. Detta är inte någon garanti för att en viss kurs verkligen kommer att ges ett visst år, utan enbart en information om hur planeringen för närvarande ser ut.

För mer information, kontakta kursansvarig för den aktuella kursen eller studievägledarna.

Höstterminen udda år (2019, 2021 ...)

  • Astrobiologi och molekyler i rymden, FK1012 (period D + VT period A)
  • Atomfysik, FK7057 (period AB)
  • Elektronikens grunder, FK2009 (period AB)
  • Kärnfysik, FK7051 (period CD)
  • Supraledning, FK7053 (period CD)

Höstterminen jämna år (2018, 2020 ...)

  • Molekylfysik, FK7066 (period CD)
  • Digital systemkonstruktion I, FK4003 (period AB)

 

Vårterminen udda år (2019, 2021 ...)

  • Elementarpartikelfysik, FK7062 (period AB)
  • Nanoteknologi, FK7054 (period CD)

Vårterminen jämna år (2018, 2020 ...)

  • Acceleratorfysik, FK7055 (period CD)

 

Period AB är första och period CD andra halvan av terminen.