Samtliga kurser som ges vid Fysikum ska utvärderas. Det är en viktig process och nödvändig i det fortgående arbetet att utveckla och förbättra våra kurser. Kursutvärderingar baseras på studenters svar på en frågeenkät samt en reflektion av kursansvarig lärare.

Med början läsåret 2016-17 publiceras kursutvärderingarna på webben och samlas här. De är ordnade under läsår och efter kurskod. Eventuella frågor kan ställas till Anders Hedqvist (anders.hedqvist@fysik.su.se).