Vill du få en överblick av ett område i fysiken, eller kanske läsa en kurs på kvällstid för att prova på? Då kan vi rekommendera någon av våra kvälls- eller orienteringskurser. Dessa kurser är i första hand tänkta för dig som är intresserad av fenomen och tillämpningar inom fysikens område, utan att ha några formella förkunskaper i fysik. De ges i allmänhet på kvällstid eller sen eftermiddag. För mer information, klicka på länken vid respektive kurs:

Behörighet

De flesta av kurserna ovan kräver endast grundläggande behörighet. Några kurser har dock ytterligare krav på förkunskaper i fysik och matematik från gymnasieskolan. Detta finns angivet i listan ovanför.

Ansökan och antagning

Du söker till våra kvälls- och orienteringskurser på samma sätt som till våra övriga kurser, via antagning.se. Mer information finns under Anmälan och antagning.