Informationen på denna sida gäller för närvarande, men diskussioner pågår om att ändra upplägget på ämneslärarutbildningen i fysik. Beslut tas i början av december 2019, och det nya upplägget kommer i så fall gälla från hösten 2020.

Schemat nedan visar en översikt av de kurser som ingår i ämneslärarprogrammet i fysik och matematik. Nästan samtliga kurser samläses med Kandidatprogrammet i fysik. Våra studievägledare kan hjälpa till att svara på frågor. Kontaktuppgifter till studievägledningen finns i kolumnen till höger. För mer allmän information om läraryrket och ämneslärarprogrammet så kan du vända dig till Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik - MND.

Översikt över ämneslärarprogrammet i matematik och fysik för gymnasiet. Nedan finns en länk till en större bild i pdf-format.
Översikt över ämneslärarprogrammet i matematik och fysik för gymnasiet. Klicka på bilden för en större version.
 

Arbetsmarknad

Det finns stort behov av lärare som arbetar med matematik, teknik och naturvetenskap såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Behörighet och anmälan

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Fysik 2, Matematik 4 och Samhällskunskap 1b (områdesbehörighet A6c). Anmälan görs via antagning.se.

Vid frågor

Kontakta oss på lararutbildning@fysik.su.se