Schemat nedan visar en översikt av de kurser som ingår i ämneslärarprogrammet i fysik och matematik. Nästan samtliga kurser samläses med Kandidatprogrammet i fysik. Mer information om de enskilda kurserna finns under "Kursfakta och scheman" till vänster. Våra studievägledare kan också hjälpa till att svara på frågor. Se kontaktuppgifter till studievägledningen. Är du antagen till ämneslärarprogrammet så kan du även vända dig till din hemvistinstitution (i de flesta fall Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik - MND).

Kurser inom ämneslärarprogrammet
Översikt över ämneslärarprogrammet i matematik och fysik för gymnasiet. Nedan finns en länk till en större bild i pdf-format.