Information om hur tentamina går till samt de regler som gäller finner du under "Studieinformation" i menyn till vänster.

Till följd av rådande situation med coronaviruset sker examinationen för närvarande på distans. Examinationen planeras utföras efter tentamensschemat, men kontakta kursansvarig lärare för information om hur examinationen går till.

Vid ordinarie tentamenstillfälle behöver du inte anmäla dig för tentamen om du är registrerad på kursen.
Vid omtentamenstillfällen (och vid ordinarie tillfälle för en kurs där du inte är registrerad) måste du anmäla dig via Fysikums webformulär.

Tentamensschema

Läsårets tentamensschema finns här.