Information om hur tentamina går till samt de regler som gäller finner du under "Studieinformation" i menyn till vänster.

Till följd av rådande situation med coronaviruset sker examinationen för vissa kurser på distans och för andra på campus enligt tentamensschemat. Kontakta kursansvarig lärare för information om hur examinationen går till.

Du ska alltid anmäla dig till tentamen. Det gör du senast en vecka innan tentamenstillfället  via Fysikums webformulär. Har du fått beviljat särskilt stöd ska detta meddelas senast två veckor innan varje tentamen.

Tentamensschema

Läsårets tentamensschema finns här.