Utbildningens innehåll

Sjukhusfysikerprogrammet är ett yrkesprogram om 300 högskolepoäng (motsvarande 5 års heltidsstudier). De första två åren samläses med Kandidatprogrammet i fysik. Därefter börjar den mer specialinriktade utbildningen, som till stor del sker i sjukhusmiljö och med medverkan av aktiva sjukhusfysiker. Under de fjärde och femte åren är en del av utbildningen praktikförlagd på en sjukhusfysikavdelning. Examensarbetet som avslutar utbildningen kan göras antingen på institutionen, på sjukhusfysikavdelning eller på ett medicintekniskt företag. Programmet leder fram till en sjukhusfysikerexamen, som internationellt sett motsvarar en masterexamen.

Översikt över Sjukhusfysikerprogrammet
Översikt över Sjukhusfysikerprogrammet. Klicka på bilden för en större version.
 

Arbetsmarknad

För att arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation från Socialstyrelsen. Denna erhålls efter avlagd sjukhusfysikerexamen. Sjukhusfysiker är ett spännande yrke för dig som vill kombinera fysik med biologi och medicin. En sjukhusfysiker är sjukvårdens expert inom strålbehandling och diagnostiska metoder. Förutom direkta arbetsuppgifter inom den dagliga sjukvården, med behandling och undersökning av patienter, medverkar sjukhusfysikern i forsknings- och utvecklingsprojekt. En viktig uppgift är också att medverka vid utbildning om strålning för andra yrkeskategorier, till exempel läkare och sjuksköterskor. En alltmer avancerad teknisk utrustning och införandet av datorer inom de flesta områden har ökat behovet av fysiker i sjukvården.

För den som inte vill arbeta som sjukhusfysiker finns det möjlighet att till exempel arbeta vid något medicintekniskt företag, eller med strålsäkerhetsfrågor vid kärnkraftverk och Strålsäkerhetsmyndigheten. Efter avslutad examen finns också möjligheter till forskarutbildning.

Behörighet och ansökan

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A10). Ansökan görs via antagning.se.