Anmälan & antagning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Anmälan & antagning
Studenter vid Stockholms universitet

Anmälan till kurser och program vid Fysikum

Anmälan till alla våra kurser och program görs via www.antagning.se. Tänk på att för att kunna bli antagen måste du uppfylla behörigheten till den kurs eller det program du söker.

Antagning och registrering

För att du ska börja läsa en kurs vid Fysikum är det två steg som måste klaras av. Först behöver du bli antagen på kursen, sedan skall du registrera dig.

Antagningsprovet

Fysikum inför antagningsprov

Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.

Tillgodoräknande av kurser eller annan utbildning

Om du har genomfört en annan utbildning som motsvarar en eller flera kurser hos Fysikum, har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande.

Uppehåll och avbrott i studierna

Ibland går det inte som planerat. Det finns många olika anledningar till att man behöver göra ett uppehåll, eller till och med avbryta sina studier. På denna sida finns information om vad som gäller i dessa fall.

Viktiga datum

15 april inför HT

15 oktober inför VT

corona-puff

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4

Öppettider:

Förnärvarande är studentexpeditionen sporadiskt bemannad, men Gorica är nåbar via email och telefon. Det går bra för lärare och studenter att boka tid med Gorica.
Tel: 08 5537 8650
E-post: studentexp@fysik.su.se

Kontakt

Studievägledare

Sara Broomé

Rum: B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.

Öppettider:
Endast bokade besök på plats.
Studievägledningen har öppet för drop-in på tisdagar kl 12:00-13:00 på Zoom.
Länk till drop-in på Zoom:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64774886613
Vid inloggning placeras du i ett väntrum. Besökare får komma in en och en för studievägledning.

Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet