Anmälan och antagning

Det första steget för att läsa en kurs är att anmäla sig. Detta sker genom att du söker kursen via antagning.se. Sista ansökningsdag för kurser som börjar på höstterminen är 15 april, och på vårterminen 15 oktober. Efter att din anmälan kommit in görs en bedömning av din behörighet. Uppfyller du behörigheten och det finns plats på kursen blir du antagen. Mer information om hur anmälan går till finns på webbsida om att söka våra utbildningar.

Notera att du själv måste söka kurser inför varje termin. Detta gäller även om du är antagen till ett program.

Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörigheten för det du sökt när bedömningen görs men det är troligt att du kommer göra det vid kursstart, blir du som regel villkorligt antagen. Det innebär att du måste kontakta oss, och visa att du uppfyller kraven senast vid kursstart. Innan du pratat med oss kan du inte registrera dig på kursen. En vanlig situation där detta uppstår är om du sökt flera kurser samma termin, som bygger på varandra.

Studierektor har tagit fram ett  Policydokument om behörighet (152 Kb) där krav vid ett antal hållpunkter är listade för fysikrelaterade utbildningar på grundnivå. Om du inte uppfyller dessa krav vid en hållpunkt kan du inte fortsätta läsa programmet och du kan inte bli antagen till efterföljande kurser med villkor. Om du uppfyller kraven vid en given hållpunkt, men inte behörigheten för en specifik kurs, så görs en individuell bedömning om du kan bli antagen med villkor. Dokumentet gäller för studenter som påbörjade kandidatutbildningen tidigast höstterminen 2016.

Registrering

Senast i samband med kursstart måste du registrera dig på kursen. Detta fungerar som en bekräftelse på att du läser kursen, och denna information skickas vidare till exempelvis CSN. Registrering på våra kurser sker via ditt Universitetskonto, på webbplatsen Mina studier. Välj "Kursregistrering" så får du upp en lista på alla kurser du är antagen till. Om en kurs inte dyker upp på listan, kontakta Studentexpeditionen.