För att bli antagen till någon av Fysikums utbildningar måste du uppfylla behörigheten. Vilken denna är beror på den utbildning du söker. Du kan se behörigheten i Stockholms universitets utbildningskatalog.

Behörighet till kurser och program på grundnivå

För alla utbildningar på grundnivå krävs att du uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier. Denna kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är en sammanhållen utbildning på gymnasienivå. Utbildningssystemet har genomgått förändringar genom åren vilket innebär att det grundläggande behörighetskravet kan se lite olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier (eller motsvarande). För information om vad som gäller just dig, gå in på antagning.se, välj "Så funkar det" och sedan rätt alternativ under "Det här gäller för dig som gått...".

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten så kräver flera av våra utbildningar också särskild behörighet. Detta är ofta en eller flera kurser som ger nödvändiga kunskaper. I de fall särskild behörighet krävs finns detta angivet i kursinformationen i Stockholms universitets utbildningskatalog.

 

Behörighet till studier på avancerad nivå

För studier på avancerad nivå finns, precs som på grundnivå, både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet på avancerad nivå

Grundläggande behörighet till program på avancerad nivå uppfylls genom en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Om du söker en enstaka kurs på avancerad nivå behöver du inte ha en kandidatexamen, utan du anses automatiskt uppfylla den grundläggande behörigheten om du uppfyller den särskilda behörigheten.

Engelska 6

Genomgången kurs Engelska 6 i gymnasiet eller motsvarande. En bra beskrivning av alternativa sätt att uppfylla kravet på engelska finns på antagningsenhetens sida om krav på engelskakunskaper (engelsk sida).

Särskild behörighet för masterprogrammen i fysik

Din grundexamen, vanligen en kandidatexamen, ska innehålla minst 90 högskolepoäng i fysik. Du bör dessutom ha goda kunskaper i kvantmekanik, detta är särskilt viktigt för dig som vill läsa masterprogrammet i teoretisk fysik (se kraven inom kvantmekanik nedan) och viss vana av programmering i minst ett programmeringsspråk. Du som vill läsa masterprogrammet i fysik bör också ha någon experimentell erfarenhet och du som vill läsa masterprogrammet i beräkningsfysik bör ha goda kunskaper i minst ett programmeringsspråk.

Detta bör du kunna inom kvantmekanik

Innan du kan bli antagen till något av masterprogrammen i fysik bör du ha läst en eller flera kurser som behandlar följande delar inom kvantmekaniken:
Grundläggande begrepp och metoder inom icke-relativistisk kvantmekanik; vågfunktionen och dess tolkning; Schrödinger- ekvationen; osäkerhetsprincipen; operatorer; endimensionella potentialer; fria partikeln; harmoniska oscillatorn och stegoperatorer; matrisrepresentation; Schrödingerekvationen i tre dimensioner; väteatomen; Dirac-notation; rörelsemängdsmoment, spinn och stegoperatorer; Pauliprincipen och mångpartikelsystem, särskilt atomer; tidsoberoende störningsteori med tillämpning på finstruktur och Zeeman-effekt; variationsprincipen; strålningsemission och –absorption.
Exempel på kurslitteratur: David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics