Studieuppehåll

Om du inte har möjlighet att studera under en viss period, men planerar att fortsätta studera senare, kan du ansöka om studieuppehåll. Det finns många anledningar till att vilja göra uppehåll, från militärtjänstgöring till föräldraledighet. När din ansökan bedöms görs ingen värdering av orsakerna, men för att du ska kunna beviljas uppehåll med garanterad plats vid återkomst så krävs enligt lag särskilda skäl. Dessa kan vara "sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag".

För att du ska kunna få platsgaranti krävs att du styrker dessa skäl i samband med din ansökan. Du kan beviljas studieuppehåll utan särskilda skäl, och då gäller att du får återuppta studierna i mån av plats. Som regel beviljas endast upp till ett års uppehåll åt gången.

Ansökan om studieuppehåll skall göras skriftligt, gärna på vår särskilda blankett för anmälan av studieuppehall (42 Kb) . När du lämnar in blanketten bifogar du eventuella övriga dokument som styrker dina särskilda skäl.

När du vill återuppta dina studier

När du vill återuppta dina studier är du själv ansvarig för att kontakta oss i god tid innan kursstart. Du behöver också söka till kursen/kurserna via antagning.se senast 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Studieavbrott

Om du helt avbryter dina studier skall du så fort som möjligt meddela detta till oss. Enklast görs detta på blankett för anmälan av studieavbrott (171 Kb) . Vi lägger då in ditt avbrott i systemet. Det går även bra att anmäla studieavbrott i förväg.