Det finns många platser att hitta hjälp, både på Fysikum och Stockholms universitet. Vart du kan vända dig beror på vad din fråga gäller. Nedan ger vi några förslag. Är din fråga av mer praktisk karaktär, t.ex. om anmälan eller registrering, hänvisar vi till vår sida med praktisk information.

Studentexpeditionen

Vet du inte vart du ska vända dig är Studentexpeditionen ofta en bra plats att börja. Föreståndare är Gorica Nikolic, och om inte hon kan lösa din fråga vet hon oftast vem du ska vända dig till. Du hittar vår studentexpedition i korridor B4, på plan 4 i AlbaNovas huvudbyggnad.

Studievägledningen

I samma korridor som Studentexpeditionen finns också våra studievägledare. Under terminstid finns studievägledarna tillgängliga på fasta telefon- och mottagningstider. Information om aktuella tider finns anslagna på dörren till studievägledningen, här i högerspalten eller via telefon/e-post (se kontaktuppgifter till höger). Du kan också ta kontakt för att boka tid, vilket särskilt rekommenderas för dig som reser långt, eller fylla i vårt kontaktformulär om du vill att studievägledaren tar kontakt.

Studierektorer

Studierektorerna för grundutbildningen har ansvar för de frågor som rör utbildningen.
Exempel på frågor som hanteras av studierektorerna är utveckling av utbildningar och kurser, vilken lärare som ska undervisa respektive kurs, och att regler och riktlinjer följs både av lärare och studenter.

Studentcentrum

I Studenthuset ute på Frescati har universitetet sitt Studentcentrum. Där kan du få hjälp med studieintyg, karriärvägledning och ditt datorkonto m.m.. Till studentcentrum kan du också vända dig om du behöver komma i kontakt med studenthälsovården, vill söka stipendier eller delta i någon av de språk- och studieverkstäder, stresshanteringskurser och våga-tala-kurser som Studentcentrum anordnar. Mer information om detta och mycket annat finns på Studentcentrums hemsida.

Studie- och språkverkstaden

Om du känner att du vill förbättra din studieteknik, eller utveckla ditt akademiska skrivande, finns Studie- och språkverkstaden. Här erbjuds undervisning i akademiskt skrivande och individuell texthandledning samt kurser och individuell handledning i studieteknik och att tala inför grupp.

Studenthälsan

När man inte mår bra under studietiden är det vanligt att man upplever att besvären åtminstone delvis beror på studiesituationen. Till Studenthälsan kan du alltid vända dig för att rådgöra i frågor som rör den egna hälsan eller livssituationen. Inom studenthälsovården finns psykologer/psykoterapeuter och sjuksköterskor som tar emot vid psykiska, sociala eller fysiska problem under studietiden. Alla besök är avgiftsfria. Läs mer på Studenthälsans hemsida.

Att studera med funktionsnedsättning

På Fysikum välkomnar vi alla studenter, och är medvetna om att alla har olika förutsättningar. För dig som behöver extra stöd är det viktigt att känna till att det går att få. I första steget kan du vända dig till Studentavdelningen i Frescati. Tillsammans med samordnaren där diskuterar du ditt individuella behov, och får rekommendationer om pedagogiskt stöd. Utifrån detta diskuterar du sedan med våra studievägledare om vad som passar bäst i de kurser du läser hos oss på Fysikum. Det kan till exempel handla om extra skrivtid på tentamen, eller möjlighet att sitta i eget rum. Mer information finns på universitetets sida om studiestöd.

Studentombud

Vi vill att alla våra studenter ska trivas hos oss. Det gäller den fysiska såväl som den sociala studiemiljön. Upplever du att något inte fungerar, ber vi att du tar kontakt med oss eller någon studentrepresentant, t.ex. i Fysikums ämnesråd. Vi har också ett jämställdhetsombud som du kan vända dig till i frågor som rör diskriminering. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.