Information om de centrala tjänsterna (e-post, trådlöst nätverk etc.) finns på universitetets sida om IT för studenter. Nedan presenterar vi de viktigaste.

Universitetskonto

Bland det första som behöver göras som ny student är att aktivera sitt universitetskonto. Detta är nyckeln till de flesta IT-tjänster på universitetet. Du som sökt via antagning.se kan aktivera ditt konto direkt på nätet. Mer information om hur du aktiverar ditt universitetskonto.

Mitt universitet

Via mitt.su.se sköter du det mesta av administrationen kring dina studier. Här kan du registrera dig på de kurser du går, se dina studieresultat och ansöka om examen. Du kan också ändra inställningar för den e-postadress som är kopplad till ditt universitetskonto.

Mondo

På Stockholms universitet används lärplattformen Mondo. Det innebär att vissa kurser utnyttjar detta för att lägga upp kursmaterial eller annan kursrelaterad information. Här på Fysikum använder vi också Mondo för att sprida information och hålla kontakt med alla studenter som läser fysik.

Datorer         

Fysikum har ingen datorsal utan istället sker undervisning där datorer används i vanliga lektionssalar, antingen med studenters egna eller med Fysikums bärbara datorer. Om du inte har en egen dator och behöver en för studierna utöver undervisningstillfällena finns ett antal datorer att låna. Utlåning sker via studentexpeditionen och datorn ska lämnas tillbaka efter kursens slut.

I studentutrymmet på plan 6 i biblioteket (ingång från rotundan) finns också fyra stationära datorer. Studenter loggar in med samma inloggning som universitetskontot. Information om hur universitetskontot aktiveras finns på mitt.su.se. Filer som du skapar på datorn kan sparas på den egna hemkatalogen på SU som man får åtkomst till automatiskt på katalog Z:\ när man är inloggad. Tillfälligt kan filer även sparas på katalog D:\.
Om du vill skriva ut m.h.a. printomatsystemet behöver du aktivera utskriftsrutinen för din inloggning genom att klicka på printomatikonen som finns på startsidan när du loggar in.

Skrivare

I biblioteket finns en skrivare som är en del av universitetets printomatsystem. Information om hur du tankar ditt universitetskort för att köpa utskrifter hittar du här: https://minautskrifter.su.se/.

Datorprogram

Det finns ett antal datorprogram som är gratis för studenter på Stockholms universitet. Information om vilka det är och hur du får tillgång till dem hittar du på mitt.su.se. Om andra program utöver dessa behövs i kurser tillhandahålls de av kursansvarig.