Studentexpeditionen

Gorica Nikolic
Gorica Nikolic

Gorica Nikolic, föreståndare för studentexpeditionen

På Studentexpeditionen kan du som student eller blivande student få information och hjälp med frågor som rör dina studier på Fysikum. Här kan du anmäla dig till tentamina, göra omregistreringar på en kurs, få underskrivna LADOK-intyg och registreringsbevis samt kvittera ut passerkort. Det är också hit du ska vända dig om du gör avbrott på en kurs eller vill anmäla studieavbrott från ett program. På Studentexpeditionen hämtar du också återlämnade laborationsrapporter och tentor samt köper kompendier. Gamla tentamensskrivningar och lösningar finns att låna på expeditionen för kopiering.
E-post: studentexp@fysik.su.se

För telefon- och mottagningstid, se information i högerspalten.

Studievägledningen

 

 

Sara Broomé, studievägledare

Sara Broomé, studievägledare

Hos studievägledningen kan du få svar på frågor om anmälan och antagning, kurser och förkunskapskrav eller vad som gäller för examen. Om du hamnat efter i dina studier är du välkommen att kontakta oss för att lägga upp en individuell studieplan. Du kan också ställa frågor om arbetsmarknad och utbytesstudier.


E-post: studievagledare@fysik.su.se

För telefon- och mottagningstid, se information i högerspalten.
 

Studierektorer

Studierektorerna för grundutbildningen har ansvar för de frågor som rör utbildningen. Exempel på frågor som hanteras av studierektorerna är utveckling av utbildningar och kurser, vilken lärare som ska undervisa respektive kurs, och att regler och riktlinjer följs både av lärare och studenter.

Åsa Larson, studierektor för grundutbildningen

Åsa Larson

Åsa Larson, studierektor grundutbildningen

Tel: 08 5537 8654
e-post: aasal@fysik.su.se

Fredrik Hellberg
Fredrik Hellberg

Fredrik Hellberg, bitr. studierektor grundutbildningen

Tel: 08 5537 8133
e-post: hellberg@fysik.su.se

Tony Hansson
Tony Hansson

Tony Hansson, bitr. studierektor lärarutbildningen

Tel: 08 5537 8645
e-post: tony.hansson@fysik.su.se

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinatorn har ansvar för de olika utbytesavtal som Fysikum har med andra lärosäten. Här kan du få information om vart du kan åka på utbyte, och hur du gör för att ansöka. Du kan också få svar på frågor som rör tillgodoräknanden av dina utlandsstudier.

Magnus Axelsson

Magnus Axelsson, utbyteskoordinator

Tel: 08 5537 8652
e-post: exchange@fysik.su.se