Studera i Singapore
Singapore är en av de möjliga destinationerna för Fysikums utbystudenter

 

Att åka på utbyte

Det finns olika sätt att studera en eller flera terminer utomlands. Det vanligaste är att man åker som utbytesstudent, genom något av de avtal som finns på Stockholms universitet. Som utbytesstudent betalar man ingen terminsavgift till det utländska universitetet och utbytet regleras genom ett avtal. Det innebär att du innan utbytet får en studieplan, så att du vet hur kurserna passar in i dina studier, och vad du kan tillgodoräkna när du kommer tillbaka. Du omfattas också av en särskild försäkring under den tid du är utomlands, vilket ger extra trygghet.

Vart kan jag åka?

Fysikum har avtal med flera universitet, främst inom Europa. Stockholms universitet har också centrala avtal (som täcker alla studenter på universitetet) med lärosäten runt om i världen. Avtalen finns samlade i en databas, som du kan titta i för att få en uppfattning om länder du kan åka till. Du kan läsa mer och hitta länkar på sidan om utbytesavtal.

Läs kandidatprogrammets andra år i Singapore!

För dig som går andra året på kandidatprogrammen i fysik, astronomi, meteorologi eller Sjukhusfysikerprogrammet, finns det möjlighet att läsa på Nanyang Technical University (NTU) i Singapore. Tillsammans med NTU har vi hittat kurspaket, som täcker antingen hela år 2 eller vårterminen (dvs termin 4). När du kommer tillbaka till Fysikum kan du alltså fortsätta på år 3, på samma sätt som om du läst hos oss hela tiden.

Hur söker jag?

Hur du ska söka plats på ett utbytesavtal beror på vilken typ av avtal det är. Det första steget är därför att kontakta vår utbyteskoordinator. Tänk på att vara ute i god tid! Platser till universitet utanför Europa söks i regel nästan ett år i förväg, och Fysikums egna avtal inom Europa minst sex månader. Mer information om att söka till Stockholms universitets centrala avtal finns på Studentavdelningens sidor om utbytesstudier.

Innan du söker bör du ha funderat igenom vilka kurser du vill läsa. En bra början är därför att titta på hemsidan till det universitet där du vill göra utbytet, och se vilka kurser de har. Jämför gärna med de kurser du skulle ha läst på Fysikum.

Studiemedel

Under din tid som utbytesstudent kan du få studiemedel som vanligt från CSN. Du kan också ansöka om så kallat merkostnadslån för att täcka extra utgifter i samband med studierna (t.ex. flygbiljetter). Inom Erasmus+ finns också möjlighet att få ett mindre stipendium.

Försäkring

Om du åker på utbyte genom ett avtal så täcks du automatiskt av försäkringen Student-UT. Läs mer om försäkringen.

Erasmuspraktik under och efter studierna

Som student vid Fysikum har du möjlighet att ansöka om ett stipendium för praktik under dina studier eller direkt efter examen. Praktiken måste vara minst 60 dagar (max ett år), och ska ske vid ett företag, forskningscentrum eller lärosäte utomlands. Alla Fysikums forskargrupper har internationella samarbeten, så praktiken kan till exempel vara en del av ditt självständiga arbete.

Läs mer på Stockholms universitets sida om Erasmuspraktik.