Som en etapp på vägen mot doktorsexamen ingår obligatoriskt att, ungefär vid halva tiden, uppfylla kraven för en licentiatexamen om 120 hp, med en kursdel om 30-60 hp och en avhandlingsdel om minst 60 hp.

OBS: Tillgodoräknande av kurser avklarade före antagning till utbildning på forskarnivå kan endast göras av kurser som inte räknats in för att uppfylla behörighetskraven för antagning. (maximalt kan 22,5 hp tillgodoräknas för studenter antagna efter 1 juli 2017)

För de olika ämnena gäller följande:

För fysik och teoretisk fysik

Kurserna är uppdelade i fyra huvudgrupper: obligatoriska kurser, rekommenderade kurser, allmänna kurser och specialinriktade kurser.

De obligatoriska kurserna är:

  • ”Kollokvier i fysik”, FK40001. Kurs omfattande 10 hp, som avser att säkerställa förordningens krav på en bred kunskap inom området fysik. Kursplanen beslutas av Fysikums styrelse.
  • "Introduktion till forskarstudier på Fysikum", FK40005. Kurs omfattande 5 hp som ger en introduktion till Fysikum och studier på forskarnivå. Kursen innehåller också det sektionsgemensamma momentet "Forskningsetik och vetenskaplig redlighet" som avser att säkerställa förordningens krav på god kunskap inom forskningsetik och vetenskaplig redlighet.

De rekommenderade kurserna är:

Övriga kurser väljs i samråd med handledaren. De studerande informeras kontinuerligt om det aktuella kursutbudet. Även kurser som ges vid andra institutioner eller lärosäten kan komma i fråga, om de bedöms vara av betydelse för forskningsuppgiftens inriktning.

För kemisk fysik

Kurserna är uppdelade i fyra huvudgrupper: obligatoriska kurser, rekommenderade kurser, allmänna kurser och specialinriktade kurser.

De obligatoriska kurserna är:

De rekommenderade kurserna är:

Övriga kurser väljs i samråd med handledaren. De studerande informeras kontinuerligt om det aktuella kursutbudet. Även kurser som ges vid andra institutioner eller lärosäten kan komma i fråga, om de bedöms vara av betydelse för forskningsuppgiftens inriktning.

För medicinsk strålningsfysik

Kurserna är uppdelade i fyra huvudgrupper: obligatoriska kurser, rekommenderade kurser, allmänna kurser och specialinriktade kurser.

De obligatoriska kurserna är:

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik beslutar om vilka kurser som är rekommenderade.

Övriga kurser väljs i samråd med handledaren. De studerande informeras kontinuerligt om det aktuella kursutbudet. Även kurser som ges vid andra institutioner eller lärosäten kan komma i fråga, om de bedöms vara av betydelse för forskningsuppgiftens inriktning.

Information om kurserna

För information om kurserna se kursfaktasidorna. Information om Fysikums speciella doktorandkurser finns samlad på en särskild sida.