Utbildningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Utbildning
 5. Utbildningsnyheter

Utbildningsnyheter för Fysikum

 • Foto: Niklas Björling/Stockholms univesistet Allt hårdare konkurrens om platserna på Kandidatprogrammet i fysik De senaste åren har Kandidatprogrammet i fysik blivit allt mer populärt. Jämfört med förra året har antalet som sökt programmet i första hand ökat med nästan 50%. Därmed ökar också konkurrensen om platserna, och hösten 2019 låg antagningspoängen i betygsgrupp I på 19,77.
 • Läsårets översiktsschema Här finns länk till läsårets översiktsschema för Fysikums kurser, inklusive eventuella sommarkurser.
 • Kurn i Strömningsmekanik Kurs i strömningsmekanik Vad har en tsunami gemensamt med vanliga ytvågor? Hur fungerar flygplansvingar? Varför bromsas man oftast av vinden när man cyklar? Dessa och många andra frågor får du svar på i den nya kursen Strömningsmekanik 7,5 hp (MO5001), som kommer att ges under höstterminen 2018.
 • Naturkunskap för gymnasielärare i fysik - distanskurs för lärare Fysik för naturkunskapslärare - En nätbaserad distanskurs Under sommaren erbjuder vi på Fysikum vid Stockholms universitet en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse.
 • Antagningsprovet Fysikum inför antagningsprov Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.
 • Ändrade och nedlagda kurser Då kandidatutbildningen har gjorts om har förkunskapskraven ändrats även för kurserna på avancerad nivå. Som en följd av detta har vi avvecklat de flesta av våra äldre kurser, men många av dem har ersatts av nya kurser. Om du är intresserad av att gå någon av våra nya kurser, är du välkommen att ansöka.
corona-puff

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4

Öppettider:

Förnärvarande är studentexpeditionen sporadiskt bemannad, men Gorica är nåbar via email och telefon. Det går bra för lärare och studenter att boka tid med Gorica.
Tel: 08 5537 8650
E-post: studentexp@fysik.su.se

Studievägledare

Under perioden 24/2 t.o.m. 5/4 är bemanningen på studievägledningen begränsad. Studievägledning sker förnärvarande på distans via telefon eller zoom. Kontakta studievägledaren om du behöver boka zoommöte.

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.
Telefontid: ons 11.30-13.30.

Onsdagen 1 april är studievägledaren tillgänglig under telefontiden via zoom på länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/654726172


Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet