Utbildningsnyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
  5. Utbildningsnyheter

Utbildningsnyheter för Fysikum

Antagningsprovet

Fysikum inför antagningsprov

Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.

Naturkunskap för gymnasielärare i fysik - distanskurs för lärare

Fysik för naturkunskapslärare - En nätbaserad distanskurs

Under sommaren erbjuder vi på Fysikum vid Stockholms universitet en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse.

Ändrade och nedlagda kurser

Då kandidatutbildningen har gjorts om har förkunskapskraven ändrats även för kurserna på avancerad nivå. Som en följd av detta har vi avvecklat de flesta av våra äldre kurser, men många av dem har ersatts av nya kurser. Om du är intresserad av att gå någon av våra nya kurser, är du välkommen att ansöka.

Lunchtime news and views

Lunchtime News and Views

Lunchtime meetings for students where “news and views” on highlighted physics research projects at the cutting edge of research are discussed.

Läsårets översiktsschema

Här finns länk till läsårets översiktsschema för Fysikums kurser, inklusive eventuella sommarkurser.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic, föreståndare för studentexpeditionen

Rum: i B-korridoren på plan 4
Öppettider:
säkrast mån-fre 09.00-12.00, 13.00-14.30
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
E-post: studentexp@fysik.su.se

Studievägledare

Camilla Alm

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.
Telefontid: mån 10.00-10.30, ons 11.30-12.00.
Mottagningstid: mån 10.30-12.00, ons 12.00-13.30.
Observera att undantag från detta kan gälla över t.ex. sommar, jul och nyår. Hör därför gärna av dig via e-post för att kontrollera om vi har öppet.
Vi försöker svara i telefon även under mottagningstid men besök har förtur.
Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet