Då kandidatutbildningen har gjorts om har förkunskapskraven ändrats även för kurserna på avancerad nivå. Vi har antagit nya kursplaner för de flesta kurser på avancerad nivå som ges på Fysikum och vi har reviderat utbildningsplanerna för masterprogrammen i fysik, teoretisk fysik, beräkningsfysik och medicinsk strålningsfysik samt sjukhusfysikerprogrammet. Vi har avvecklat de flesta av våra äldre kurser. I listan nedan anges vilka kurser som är nedlagda och vilken ny kurs som de till stor del motsvaras av. I vissa fall har vi beslutat att inte ersätta kursen.

Om du är intresserad av att gå någon av våra nya kurser, är du välkommen att ansöka på antagning.se. Mer information om kurserna hittar du på våra kursfaktasidor.

 

Nedlagd kurs Kurskod Poäng (hp) Ersätts av kurs Kurskod
Allmän relativitetsteori FK7001 7,5 Allmän relativitetsteori FK8025
Atomfysik FK7002 7,5 Atomfysik FK7057
Elementarpartikelfysik FK7003 7,5 Elementarpartikelfysik FK7062
Kosmologi och astropartikelfysik FK7007 7,5 Kosmologi och astropartikelfysik FK7050
Kvantfältteori FK7008 15 Kvantfältteori FK8027
Kvantkemi FK7009 15 Kvantkemi FK7059
Kärnfysik FK7010 7,5 Kärnfysik FK7051
Molekylfysik I FK7012 7,5 Molekylfysik FK7066
Optik och laserfysik FK7013 7,5 Optik och laserfysik FK7046
Kvantoptik FK7017 7,5 Kvantoptik FK7047
Nanoteknologi FK7018 7,5 Nanoteknologi FK7054
Supraledning FK7019 7,5 Supraledning FK7053
Kvantfältteori FK7023 7,5 - -
Avancerad relativistisk kvantfältteori FK7025 7,5 - -
Avancerad ickerelativistisk kvantfältteori FK7024 7,5 - -
Simuleringsmetoder i statistisk fysik FK7029 7,5 Simuleringsmetoder i statistisk fysik FK8028
Nukleaärmedicinsk fysik FK7036 11 Nuklearmedicinsk fysik FK8037
Nuklearmedicinsk fysik FK8033 12 Nuklearmedicinsk fysik (11 hp) FK8037
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer FK7037 7,5 Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer FK7052
Diagnostisk radiologisk fysik FK7038 10,5 Diagnostisk radiologisk fysik FK8031
Magnetresonans- tomografi MRT FK7040 10 Magnetresonans- tomografi MRT FK8032
Acceleratorfysik FK7041 7,5 Acceleratorfysik FK7055
Kondenserade materiens fysik I FK7042 7,5 Kondenserade materiens fysik FK7060
Detektorfysik FK7043 7,5 Detektorfysik FK7056
Analytisk mekanik FK8001 7,5 Analytisk mekanik FK7049
Beräkningsfysik FK8002 15 Beräkningsfysik FK8029
Elektrodynamik I FK8003 7,5 Elektrodynamik FK7045
Fysikens matematiska metoder FK8005 7,5 Fysikens matematiska metoder FK7048
Fysikens statistiska metoder FK8006 7,5 Fysikens statistiska metoder FK7061
Statistik fysik I FK8008 7,5 Statistik fysik FK7058
Fysikalisk mätteknik FK8010 7,5 Fysikalisk mätteknik FK7063
Strålterapeutisk fysik och biologi FK8014 22,5 Strålterapeutisk fysik och biologi FK8035
Klinisk strålterapifysik FK8015 7,5 Klinisk strålterapifysik FK8036
Kvantfältteori FK8017 15 Kvantfältteori FK8027
Kondenserade materiens fysik II FK7026 7,5 Kondenserade materiens fysik FK7060
Sjukhusfysikerns yrkesroll FK8034 3 Sjukhusfysikerns yrkesroll FK8038
Experimentalteknologi FK7004 7,5 - -
Idéer och experiment i fysiken FK7006 7,5 - -
Relativistisk kvantmekanik FK7015 7,5 - -
Relativitetsteori och kosmologi FK7020 7,5 - -
Astropartikelfysik II FK7021 7,5 - -
Elektrodynamik II FK7022 7,5 - -
Kvantbiokemi FK7027 7,5 - -