Foto: Niklas Björling/Stockholms univesistet
Foto: Niklas Björling/Stockholms univesistet

 

- En viktig del av vår undervisning är att ha relativt små grupper, och tät kontakt mellan lärare och student, säger Fysikums studierektor Åsa Larson. Det gör att vi har ett begränsat antal platser på programmet, vilket i sin tur ger ökad konkurrens. Självklart är det roligt att så många vill läsa hos oss, och vi är angelägna om att utforma urvalsprocessen så att de med bäst förutsättningar för fysikstudier får möjligheten att studera hos oss. Eftersom det genomsnittliga gymnasiebetyget inte säger allt, kan man öka sina chanser att bli antagen genom att skriva ett antagningsprov i matematik och fysik. Det är en alternativ väg om man kanske inte har toppbetyg i alla ämnen, men särskilt goda kunskaper i just matematik och fysik.
    
Från och med i år avsattes några platser på programmet för de som valt att skriva Matematik- och fysikprovet -- samma prov som även utnyttjas av andra ledande utbildningar inom fysik, till exempel Teknisk fysik på KTH och Chalmers. Skälet är förstås att våra program erbjuder krävande studier på hög nivå, där goda förkunskaper i matematik och fysik är viktiga för att klara utbildningen.
    
Vad ligger då bakom det ökande intresset för Kandidatprogrammet i fysik? En viktig anledning är troligen en ökad insikt om fysikens centrala roll i samhället, och de goda möjligheterna till jobb.
    
- Fysiker är eftertraktade på arbetsmarknaden, och får kvalificerade och intressanta jobb, säger studievägledare Monica Olofsson. De är inte bara specialister inom sitt ämne, utan har tränats i analytiskt tänkande och avancerad problemlösning. Det är egenskaper som värderas högt av arbetsgivare, och gör en fysiker gångbar inom många olika branscher.
    
Bilden bekräftas av undersökningen Efter studierna, som görs av Naturvetenskapliga fakulteten. Den senaste rapporten, som presenterades i år, visar att fysiker från Stockholms universitet står sig mycket väl. Endast 2,7% av de svarande var arbetssökande, vilket ligger klart under de 5% som enligt SACO är snitt i landet för akademiker inom naturvetenskap. Samtliga svarande angav också att utbildningen var relevant för deras arbete.
    

Länkar:

   

Länk till Matematik- och fysikprovet 

Läs rapport Efter studierna

Läs Fysikum inför antagningsprov

För mer information om kandidatprogrammet eller fysikers arbetsmarknad, kontakta vår studievägledning!