Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i fysik, särskilt för tillträde till kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet med naturkunskap som ett ämne. Men kursen är också öppen för dig som bara vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

Naturkunskap för gymnasielärare i fysik

 

Kursen behandlar centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori. Efter genomgången kurs kommer du vara väl förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap och du kommer kunna tillämpa grundläggande fysikaliska kunskaper på problemställningar inom fysik men även inom naturvetenskapens övriga grenar.

Nätbaserad distanskurs

Kursen ges som en nätbaserad distanskurs med tre obligatoriska träffar. Den pågår under sommarperioden v24 - v35 och inleds med en uppstartsträff 13 juni och avslutas med en tentamen 27 augusti. Ett av de obligatoriska tillfällena är en laborationsdag. Datum och tid för denna meddelas i god tid innan uppstartsträffen. Kursen motsvarar 15 högskolepoäng.

Förkunskapskrav för kursen

Förutom grundläggande behörighet, godkända betyg i Fysik A och Matematik D eller Fysik 1a alt 1b1+1b2 och Matematik 3c.

Ansökan (kurskod FK2010)

Ansökan görs som vanligt via www.antagning.se. Ansökan öppnar den 20/2 och stänger den 15/3 för sommarkurserna 2019.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta: