Varför inför vi provet?

Tidigare har platserna på programmet i första hand fördelats efter det totala snittbetyget från gymnasiet. Men de visar inte alltid hela bilden. “Vi har sett att det finns studenter som klarar sig väl inom våra program, även om deras snittbetyg inte ligger i topp. Kanske är de särskilt intresserade av fysik, och dessa studenter vill vi gärna ge en extra chans” säger Åsa Larson, studierektor på Fysikum. Samtidigt vill vi också markera att studier hos oss kräver goda förkunskaper i just matematik och fysik. Våra kurser ligger på samma höga nivå som till exempel teknisk fysik vid KTH, och det tror vi blir tydligare nu när vi använder samma antagningsprov.”

 

Vad innebär detta för dig som söker?

Den stora skillnaden är att du nu har en extra möjlighet att meritera dig. Utöver snittbetyg från gymnasiet och högskoleprov, kan du välja att även skriva Matematik- och fysikprovet. Detta är helt frivilligt, och du kan bara öka dina chanser - du förlorar alltså inte på att försöka. Platserna i provgruppen går till de som har klarat provet bäst. Precis som tidigare kommer platser också att fördelas via högskoleprov och snittbetyg, så att skriva provet innebär bara att du är med i en extra grupp. Notera att provet inte påverkar din behörighet - du måste uppfylla den särskilda behörigheten oavsett provresultat.

Hur gör jag för att skriva provet?

1. Anmäl dig till Kandidatprogrammet i fysik eller Sjukhusfysikerprogrammet vid Stockholms universitet via antagning.se, senast 15 april.
2. Gå in på www.matematik-och-fysikprovet.se och anmäl dig för att skriva provet. Du kan skriva i Göteborg (Chalmers), Stockholm (KTH) eller Luleå (LTU).

Anmälan till provet är öppen 4 februari - 23 april.

Provet består av två delar, en i matematik och en i fysik. För att resultatet på provet ska räknas måste du ha minst 30 poäng totalt (max är 75). Om du får ett godkänt resultat kommer detta automatiskt att skickas till antagningssystemet, och därmed öka dina chanser att erbjudas plats.

Läs mer om provet här: www.matematik-och-fysikprovet.se