Det kommer att framgå av tentamensschemat (senats 15 juli) om tentan ges på distans eller campus genom att det under LOKAL står ”Annan” i
Temtamen schema

Kontakta kursansvarig lärare för information om upplägget vid distansexamination.  

Vid schemaläggning av salstentor måste folkhälsomyndighetens riktlinjer följas vilket betyder att schemaläggningen måste anpassas så att samlingar med fler än 50 personer undviks, fysisk distansering är möjlig och rusningstrafik undviks. Schemat för omtentorna kan därför komma att ändras något de kommande veckorna.

Som vanligt behöver studenter anmäla sig till omtentor senast en vecka innan tentamenstillfället och anmäla behov av särskilt pedagogiskt stöd två veckor innan tillfället.