Basåret ger både behörighet och studievana

Naturvetenskapligt basår, senare del, vid Stockholms universitet ger behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser Biologi 2, Fysik 2 samt Kemi 2. Undervisningen ges mestadels på distans.

Kursen motsvarar den senare delen av Naturvetenskapligt basår. Efter avslutat basår finns möjlighet till garantiplats på naturvetenskapliga utbildningar på Stockholms universitet.

Läs mer och anmäl dig här