Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i fysik, särskilt för tillträde till kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet med naturkunskap som ett ämne. Men kursen är också öppen för dig som bara vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

Fysikstudier
Studier i mekanik.

 

Kursen behandlar centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori. Efter genomgången kurs kommer du vara väl förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap och du kommer kunna tillämpa grundläggande fysikaliska kunskaper på problemställningar inom fysik men även inom naturvetenskapens övriga grenar.

Nätbaserad distanskurs

Kursen ges som en nätbaserad distanskurs på halvfart. Kursen pågår under andra halvan av höstterminen och första halvan av vårterminen från vecka 45 till vecka 12 Kursen avslutas med tentamen lördagen den 27 mars, 2021.  Kursen motsvarar 15 högskolepoäng.

Förkunskapskrav för kursen

Förutom grundläggande behörighet, godkända betyg i Fysik A och Matematik D eller Fysik 1a alt 1b1+1b2 och Matematik 3c.

Ansökan (kurskod FK2010)

Kursen öppnar för sen anmälan den 15 juli. Mer information och länk till ansökan finns på kurssidan i webbkatalogen.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta: