Kvantfysikens principer

Kursen ges på kvällstid två kvällar per vecka med start 5/11-18. Kursen är den första kursen för studenterna som följer forskargrenen. Den går också utmärkt att läsa som fristående kurs för andra nyfikna som har läst Fysik 2 och Matematik 4 på gymnasiet.

Kurslitteratur:

  • 1. The Feynman Lectures on Physics, vol III. av Feynman, Leighton & Sands (olika versioner: Original, Definitive, Commemorative, alla går bra bara det är volym III)
  • 2. Kvantfysikens Principer, kompendium av A. Karlhede & R. v. Unge (till salu på Albanova-SU-studentexpeditionen)

 

Undervisning:

Föreläsningar/examinator: Klas Hultqvist, klas@fysik.su.se

Räkneövningar: Elisabet Edvardsson, elisabet.edvardsson@fysik.su.se

Undervisning är måndagar och onsdagar kl. 18.15-20.00 i FB42. Kursstart 5/11 och tentamen 20/3 kl. 17.00-20.00.

Kursen är öppen för sen anmälan: https://www.antagning.se/se/start

För mer information se kursfaktasidan eller kontakta Klas Hultqvist (klas@fysik.su.se)