Studenter med ekvationer i förgrunden
Foto: Ingmarie Andersson

Följande kurser är öppna för sen anmälan:

Kvantfysikens principer, FK2003, 7,5 hp

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, FK2010, 15 hp

Kosmologi och astropartikelfysik, FK7050, 7,5 hp

Molekylfysik, FK7066, 7,5 hp

Maskininlärning för fysiker och astronomer, FK7068, 7,5 hp

Kvantfältteori, FK8027, 7,5 hp

Statistisk mekanik och kondenserad materia. FK5025, 7,5 hp

Projekt inom experimentell modern fysik, FK5026, 7,5 hp