Utbildningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Utbildning
 5. Utbildningsnyheter

Utbildningsnyheter för Fysikum

 • Studier på distans. Sen anmälan öppen för Fysik för naturkunskapslärare Under kommande läsår erbjuder vi på Fysikum vid Stockholms universitet en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse.
 • Foto Ingmarie Andersson Information om omtentor i augusti De flesta omtentor i augusti kommer att ges på distans, men vissa kommer att ges på campus som salstentor.
 • Foto Ingmarie Andersson Information om undervisning HT2020 Stockholms universitet planerar att från och med 31 augusti att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att övriga myndigheters rekommendationer så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus.
 • Läsårets översiktsschema Här finns länk till läsårets översiktsschema för Fysikums kurser, inklusive eventuella sommarkurser.
 • Basåret 4 institutioner Stockholms universitet startar ett naturvetenskapligt basår Redan i höst välkomnas de första studenterna på basåret, och undervisningen kommer till stor del att ges på distans. Ansökan öppnas 20 maj.
 • Foto: Niklas Björling/Stockholms univesistet Allt hårdare konkurrens om platserna på Kandidatprogrammet i fysik De senaste åren har Kandidatprogrammet i fysik blivit allt mer populärt. Jämfört med förra året har antalet som sökt programmet i första hand ökat med nästan 50%. Därmed ökar också konkurrensen om platserna, och hösten 2019 låg antagningspoängen i betygsgrupp I på 19,77.
 • Kurn i Strömningsmekanik Kurs i strömningsmekanik Vad har en tsunami gemensamt med vanliga ytvågor? Hur fungerar flygplansvingar? Varför bromsas man oftast av vinden när man cyklar? Dessa och många andra frågor får du svar på i den nya kursen Strömningsmekanik 7,5 hp (MO5001), som kommer att ges under höstterminen 2018.
 • Antagningsprovet Fysikum inför antagningsprov Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.
 • Ändrade och nedlagda kurser Då kandidatutbildningen har gjorts om har förkunskapskraven ändrats även för kurserna på avancerad nivå. Som en följd av detta har vi avvecklat de flesta av våra äldre kurser, men många av dem har ersatts av nya kurser. Om du är intresserad av att gå någon av våra nya kurser, är du välkommen att ansöka.
corona-puff

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4

Öppettider:

Förnärvarande är studentexpeditionen sporadiskt bemannad, men Gorica är nåbar via email och telefon. Det går bra för lärare och studenter att boka tid med Gorica.
Tel: 08 5537 8650
E-post: studentexp@fysik.su.se

Kontakt

Studievägledare

Sara Malva Lindborg

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.

Öppettider:

Under sommaren är studievägledningen bara öppen för förbokade samtal.


Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet