Utbildningsnyheter

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Fysikum
 4. Utbildning
 5. Utbildningsnyheter

Utbildningsnyheter för Fysikum

 • Rickard Hedman porträtt Distanslabbar - en nödlösning som öppnade upp för bättre inlärning När all undervisning gick online fick alla som arbetar med utbildning tänka om, tänka nytt och agera snabbt. I samma veva fick Stockholms universitet ett uppdrag från regeringen att starta ett naturvetenskapligt basår. Nu har de som arbetar med basåret beviljats ett anslag från Rektor för utveckling av laborationer och rapportskrivning vid distansundervisning.
 • Studenter med ekvationer i förgrunden Sen anmälan till höstens kurser Nu kan du anmäla dig till flera kurser i fysik som startar under andra halvan av höstterminen.
 • Kvantfysikens principer Sen anmälan öppen till Kvantfysikens principer kurs (FK2003) 7,5 hp Vill du lära dig mer om kvantfysikens magiska värld? Kvantfysikens principer är en kurs där tonvikten ligger på förståelse av de grundläggande kvantmekaniska begreppen istället för den matematiska formalismen.
 • Foto Ingmarie Andersson Information om undervisning HT2020 Stockholms universitet har sedan 31 augusti återgått till delvis campusförlagd undervisning. Under höstterminen ges en kombination av undervisning via webb och på campus.
 • Studenter spelar boule Terminsstart med upprop och boule Nu är Fysikums kurser i full gång efter sommaren. I år blev uppropet lite annorlunda då en del av dem behövde hållas digitalt. För några studenter blev det även tillfälle att stifta bekantskap med boulebanan.
 • Basåret 4 institutioner Stockholms universitet startar ett naturvetenskapligt basår Redan i höst välkomnas de första studenterna på basåret, och undervisningen kommer till stor del att ges på distans. Ansökan öppnas 20 maj.
 • Studier på distans. Sen anmälan öppen för Fysik för naturkunskapslärare Under kommande läsår erbjuder vi på Fysikum vid Stockholms universitet en nätbaserad distanskurs i grundläggande fysik med fokus på begreppsmässig förståelse.
 • Läsårets översiktsschema Här finns länk till läsårets översiktsschema för Fysikums kurser, inklusive eventuella sommarkurser.
 • Foto: Niklas Björling/Stockholms univesistet Allt hårdare konkurrens om platserna på Kandidatprogrammet i fysik De senaste åren har Kandidatprogrammet i fysik blivit allt mer populärt. Jämfört med förra året har antalet som sökt programmet i första hand ökat med nästan 50%. Därmed ökar också konkurrensen om platserna, och hösten 2019 låg antagningspoängen i betygsgrupp I på 19,77.
 • Kurn i Strömningsmekanik Kurs i strömningsmekanik Vad har en tsunami gemensamt med vanliga ytvågor? Hur fungerar flygplansvingar? Varför bromsas man oftast av vinden när man cyklar? Dessa och många andra frågor får du svar på i den nya kursen Strömningsmekanik 7,5 hp (MO5001), som kommer att ges under höstterminen 2018.
 • Antagningsprovet Fysikum inför antagningsprov Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.
 • Ändrade och nedlagda kurser Då kandidatutbildningen har gjorts om har förkunskapskraven ändrats även för kurserna på avancerad nivå. Som en följd av detta har vi avvecklat de flesta av våra äldre kurser, men många av dem har ersatts av nya kurser. Om du är intresserad av att gå någon av våra nya kurser, är du välkommen att ansöka.
corona-puff

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4

Öppettider:

Förnärvarande är studentexpeditionen sporadiskt bemannad, men Gorica är nåbar via email och telefon. Det går bra för lärare och studenter att boka tid med Gorica.
Tel: 08 5537 8650
E-post: studentexp@fysik.su.se

Kontakt

Studievägledare

Sara Broomé

Rum: B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.

Öppettider:
Studievägledningen har öppet för drop-in: På tisdagar kl 12:00-13:00 på Zoom (se nedan) och onsdagar kl. 12:00-13:30 på kontoret. Ej v 43.

Länk till drop-in på Zoom:  https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64774886613
Vid inloggning placeras du i ett väntrum. Besökare får komma in en och en för studievägledning.

Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet