Vill studera

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
  5. Vill studera

Sök program och kurser vid Fysikum

Till utbildningskatalogen
Albanova - foto credit Florian Kühnel

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

Fysikums utbildningar

På Fysikum strävar vi efter att ge en utbildning i fysik som är av högsta möjliga kvalitet och att ge våra studenter den stimulans och den hjälp de behöver. Våra förutsättningar att göra detta är mycket goda eftersom Fysikum är en stor institution med hög lärartäthet.

Universitet kontra KTH

Universitetet eller KTH?

Skall jag läsa fysik på Stockholms universitet eller teknisk fysik på KTH? Många har ställt sig den frågan genom åren — och besvarat den på olika sätt.

Livsstil studenter

Studentliv på Fysikum

Att studera innebär mycket mer än att gå på föreläsningar och skriva tentamen. Det ska vara roligt också för att lyckas med studier.

Att studera med funktionsnedsättning

På Fysikum välkomnar vi alla studenter, och är medvetna om att alla har olika förutsättningar. För dig som behöver extra stöd är det viktigt att känna till att det går att få. I första steget kan du vända dig till Studentavdelningen i Frescati. Tillsammans med samordnaren där diskuterar du ditt individuella behov, och får rekommendationer om pedagogiskt stöd. Utifrån detta diskuterar du sedan med våra studievägledare om vad som passar bäst i de kurser du läser hos oss på Fysikum. Det kan till exempel handla om extra skrivtid på tentamen, eller möjlighet att sitta i eget rum. Mer information finns på universitetets sida om studiestöd.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic, föreståndare för studentexpeditionen

Rum: i B-korridoren på plan 4
Öppettider:
säkrast mån-fre 10.00-11.30, 13.00-15.00
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
E-post: studentexp@fysik.su.se

Studievägledare

Camilla Alm

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.
Telefontid: mån 10.00-10.30, ons 11.30-12.00.
Mottagningstid: mån 10.30-12.00, ons 12.00-13.30.
Observera att undantag från detta kan gälla över t.ex. sommar, jul och nyår. Hör därför gärna av dig via e-post för att kontrollera om vi har öppet.
Vi försöker svara i telefon även under mottagningstid men besök har förtur.
Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Sök program och kurser vid Fysikum

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet