I stort sett alla våra lärare är disputerade och mycket aktiva i olika forskningsprojekt. Den nära kontakten med forskningen är kännetecknande för Fysikum och gagnar undervisningen på många sätt. Avslutande examensarbeten på så väl kandidat- som masternivån utförs ofta i anslutning till pågående forskningsprojekt på institutionen eller på ett företag.

På Fysikum har vi utbildningar i fysik på alla nivåer - från orienteringskurser för dig som inte läst någon fysik tidigare, till masterprogram och forskarutbildning. Via länkarna i menyn till vänster hittar du information om våra utbildningar samt hur du ansöker. Titta gärna på vår sidan med vanliga frågor, och tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information!