Vill studera

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Utbildning
  5. Vill studera
kompassen till Fysikums utbildning

Är våra utbildningar vid Fysikum något för dig?

Tycker du fysik är spännande och funderar på att läsa en utbildning vid Fysikum? Registrera dig i Kompassen! Du kommer att få veta mer om hur det är att studera här, samt vad fysiker kan arbeta med. Svårt att bestämma dig? Du kan få inspiration och information för att hjälpa dig i ditt val.

Antagningsprovet

Fysikum inför antagningsprov

Från och med hösten 2019 kommer Fysikum avsätta ett antal platser på Kandidatprogrammet i fysik och Sjukhusfysikerprogrammet till sökande som skriver Matematik- och fysikprovet. Det är samma prov som sedan flera år använts vid KTH, Chalmers och för Kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms universitet.

Albanova - foto credit Florian Kühnel

Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

Universitet kontra KTH

Universitetet eller KTH?

Skall jag läsa fysik på Stockholms universitet eller teknisk fysik på KTH? Många har ställt sig den frågan genom åren — och besvarat den på olika sätt.

Livsstil studenter

Studentliv på Fysikum

Att studera innebär mycket mer än att gå på föreläsningar och skriva tentamen. Det ska vara roligt också för att lyckas med studier.

Att studera med funktionsnedsättning

På Fysikum välkomnar vi alla studenter, och är medvetna om att alla har olika förutsättningar. För dig som behöver extra stöd är det viktigt att känna till att det går att få. I första steget kan du vända dig till Studentavdelningen i Frescati. Tillsammans med samordnaren där diskuterar du ditt individuella behov, och får rekommendationer om pedagogiskt stöd. Utifrån detta diskuterar du sedan med våra studievägledare om vad som passar bäst i de kurser du läser hos oss på Fysikum. Det kan till exempel handla om extra skrivtid på tentamen, eller möjlighet att sitta i eget rum. Mer information finns på universitetets sida om studiestöd.

Kontakt

Studentexpeditionen

Gorica Nikolic

Rum: i B-korridoren på plan 4
Öppettider:
säkrast mån-fre 09.00-12.00, 13.00-14.30
Tel: 08 5537 8650
Fax: 08 5537 8464
E-post: studentexp@fysik.su.se

Studievägledare

Under perioden 24/2 t.o.m. 5/4 är bemanningen på studievägledningen begränsad.

Rum: i B-korridoren på plan 4 bredvid studentexpeditionen.
Telefontid: ons 11.30-12.00.
Mottagningstid: ons 12.00-13.30.
Vi försöker svara i telefon även under mottagningstid men besök har förtur.
Tel: 08 5537 8652
E-post: studievagledare@fysik.su.se

Hitta din utbildning
Mitt universitet