1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Utbildning
  4. Program
  5. Utbildning på forskarnivå
  6. Ansökan och antagning

Ansökan, behörighet och antagning

Här ser du vilka regler som gäller för att du skall kunna söka och antas till forskarutbildning i fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik.

Behörighet

Du är behörig att antas till forskarutbildning i fysik och teoretisk fysik vid Fysikum, Stockholms universitet om du uppfyller följande fyra krav:
1. Du har en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller har läst kurser om totalt minst 240 högskolepoäng.
2. Du har en kandidatexamen i fysik. Detta krav behöver inte vara uppfyllt för dem som startat sina studier innan det så kallade Bolognasystemet infördes.
3. Du har gjort ett examensarbete eller självständigt arbete i fysik på avancerad nivå (ej kandidatarbete) om minst 15 högskolepoäng.
4. Du har läst kurser i fysik på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng. Examensarbetet eller det självständiga arbetet på avancerad nivå i fysik får räknas in bland dessa 60 högskolepoäng. Exempelvis om du har gjort ett examensarbete om 30 högskolepoäng räcker det att du läst avancerade kurser i fysik om minst 30 högskolepoäng.

Du är behörig att antas till forskarutbildning i kemisk fysik vid Fysikum, Stockholm universitet om du uppfyller kraven 1-4 ovan, men här kan kraven, helt eller delvis, även uppfyllas av den som läst kemi i stället för fysik.

Du är behörig att antas till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik om du uppfyller kravet 1, 2 och 4 ovan och gjort ett examensarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom medicinsk strålningsfysik.

För studerande från andra lärosäten inom eller utom landet krävs motsvarande bakgrund. Innan antagning kan bli aktuell görs dessutom en bedömning av den sökandes ”förmåga att tillgodogöra sig utbildningen”. Ett bra sätt är att göra examensarbete inom den grupp man är intresserad av. Studerande som inte är kända från grundutbildningen vid Fysikum, t. ex. sökande med utländsk grundexamen, kan behöva visa sina kvalifikationer genom att läsa en eller ett par kurser i fysik på avancerad nivå och/eller genomföra ett lämpligt projektarbete. För att bli antagen måste man också ha språkkunskaper motsvarande Engelska B på gymnasiet.

Ansökan

Endast utlysta platser kan sökas. Alla platser i utbildningen måste utlysas och annonseras, bl.a. på Fysikums hemsida. Utlysningarna görs fyra gånger per år omkring 8 februari (sista ansökningsdag ca. 28 februari), 2 april (2 maj), 7 september (28 september) och 20 oktober (20 november). Ta kontakt med studierektor för utbildning på forskarnivå för närmare information om utbildningen.

Antagning

Din ansökan behandlas på Fysikum. Där görs en bedömning av dina kvalifikationer, ofta i konkurrens med andra sökande till samma utlysta plats.  Antagning  sker genom beslut i Fysikums styrelse, som sammanträder en gång per månad under terminstid. Där bedöms om finansieringen av dina studier är acceptabel för hela studietiden, normalt fyra år på heltid, samt utses minst två handledare, varav en huvudhandledare.