Fysikbloggen

Manne Siegbahn Lecture on LIGO and the first direct detection of gravitational waves

Thursday, October 20, 2016 the Manne Siegbahn Memorial Lecture was given by Gabriela Gonzalez, Lousiana State University and spokesperson for the LIGO Scientific Collaboration. Gabriela gave a very interesting and well attended lecture on LIGO and the first direct detection of gravitational waves.

Anders Nilsson beviljas 32 milj kr för studier av katalytisk energiomvandling

Professor Anders Nilsson vid Fysikum är en av mottagarna av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrag. Han får totalt 32 miljoner kronor för ett femårigt projekt om katalytisk energiomvandling – ”Probing Catalysis in Operando Conditions and Real Time”.

Hiranya Peiris tillträder professur i kosmopartikelfysik

Vi välkomnar Hiranya Peiris som idag tillträder som professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum! Hon kommer att ytterligare stärka den framgångsrika forskningsverksamhet som bedrivs inom Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik (OKC) som bland annat innefattar kosmologi, astrofysik och partikelfysik. Hon har också av rektor utsetts som ny programdirektör för OKC från den 1 oktober.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse