Ett givande samarbete mellan Fysikum och Rays

För fjärde året i rad samarbetar Fysikums forskningsgrupp inom kvantinformation och kvantoptik med sommarforskarskolan Research Academy for Young Scientists (Rays), som ger gymnasieungdomar möjligheten att forska två veckor under sommaren inom olika naturvetenskapliga discipliner.

Utvärderarnas omdöme om OKC – ”highest international levels”

Oskar Kleincentret (OKC) bildades för fem år sedan när en ansökan till Vetenskapsrådet om Linnémedel beviljades. Det var ett tioårigt bidrag för att skapa en Linnémiljö för forskning inom kosmopartikelfysik. Det har blivit en mycket framgångsrik och [...]

John Wettlaufer rekryteras till Stockholms genom VR-bidrag på 106 Mkr

Stockholms universitets ansökan om att rekrytera professor John Wettlaufer, verksam vid Yale University, har beviljats. Vetenskapsrådet (VR) har beslutat att bevilja ett bidrag på 105 950 000 kr för att rekrytera honom genom VR:s utlysning för att rekrytera internationellt framstående forskare.