Fysikbloggen

Alumnkväll på Fysikum den 27 april!

Måndagen den 27 april är det dags för Fysikums årliga alumnkväll! Studenter, alumner och anställda bjuds på föredrag och middag i trevligt sällskap. I år kommer en av våra studenter, Armin Tavakoli, att berätta om ett forskningsprojekt inom kvantmekanik som handlar om att utnyttja kvantfysikens lagar för att vinna i Bridge. Och Ingemar Bengtsson, forskare på Fysikum, föreläser om "svarta hål och kosmisk censur".

Mycket lång atomär livstid mätt i DESIREE!

Ett av de första experimenten som har genomförts vid DESIREE gick ut på att mäta livstiden för det (enda) exciterade tillståndet i negativt laddade svavel-joner, S-(3p5 2P1/2). Detta experiment utgjorde en viktig komponent i Erik Bäckströms avhandling som han försvarade framgångsrikt den 20 mars. Denna vecka har resultatet publicerats i Physical Review Letters och dessutom valts ut som ’Editor’s Choice’ och som ämne för en Viewpoint artikel i Physics.

Röntgenlaser ger ögonblicksbilder av fotoinducerad process

En ny studie i Nature visar hur ett metallkomplex aktiveras som katalysator genom absorption av ljus. Fotoaktiveringen har studerats med hjälp av en röntgenlaser som avbildar elektronstrukturen under reaktionen. Resultaten kan bidra till utvecklingen av kemisk lagring av solenergi.

Att läsa fysik på Fysikum: studenter berättar