John Wettlaufer rekryteras till Stockholms genom VR-bidrag på 106 Mkr

Stockholms universitets ansökan om att rekrytera professor John Wettlaufer, verksam vid Yale University, har beviljats. Vetenskapsrådet (VR) har beslutat att bevilja ett bidrag på 105 950 000 kr för att rekrytera honom genom VR:s utlysning för att rekrytera internationellt framstående forskare.

Välkommen till våra nya sidor om studier!

Medan solen strålat utanför fönstret har Emma och jag arbetat med allt nytt som är på gång här på Fysikum. Som Joakim tidigare skrivit kommer det nya kandidatprogrammet att starta i höst.

Vatten vid -46°C

Vad är ursprunget till vattens många märkliga egenskaper? Det har ett forskarteam lett av fysiker från Fysikum undersökt med hjälp av frielektron-röntgenlasern LCLS vid SLAC. Teamet genererade mikrometerstora vattendroppar som kyls snabbt när de faller i vakuum. Dropparna träffas av en femtosekundspuls från röntgenlasern. Genom att klassificera spridningsmönstren från separata droppar kunde vattnets struktur bestämmas ned till -46°C, vilket är under den homogena kristallisationstemperaturen vid -41°C.

Nyheter


    Här publicerar vi information om kommande händelser, ansökningstider mm och länkar till mer fullständig information
    För närvarande finns ingen sådan information tillgänglig.

Utbildningsbroschyren