Fysikbloggen

Besök på NTU i Singapore för att diskutera utbytesstudenter

I slutet av januari i år åkte jag och Joakim Edsjö tillsammans med sju andra kollegor från naturvetenskapliga fakulteten till Singapore för att diskutera avtal angående utbytesstudenter med NTU (Nanyang Technological University)

High-speed friction at the nanometer scale

Sliding speeds on macroscopic scales, such as those reached by speed skaters, can easily go up to tens of m/s. This is much faster than the typical speeds available in contact-mode AFM experiments, which go up to about 10 micrometer per second. [...]

Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen

Forskare från Fysikum har i ett internationellt forskningssamarbete kartlagt energilandskapet för vattenmolekylen. Studien är en kombination av röntgenspridningsexperiment och datorsimuleringar och har resulterat i ny kunskap, som kan användas för att förstå vad som driver kemiska reaktioner i denna livsviktiga molekyl. Studien har publicerats in tidskriften Nature Communications.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse