Välkommen till våra nya sidor om studier!

Medan solen strålat utanför fönstret har Emma och jag arbetat med allt nytt som är på gång här på Fysikum. Som Joakim tidigare skrivit kommer det nya kandidatprogrammet att starta i höst.

Vatten vid -46°C

Vad är ursprunget till vattens många märkliga egenskaper? Det har ett forskarteam lett av fysiker från Fysikum undersökt med hjälp av frielektron-röntgenlasern LCLS vid SLAC. Teamet genererade mikrometerstora vattendroppar som kyls snabbt när de faller i vakuum. Dropparna träffas av en femtosekundspuls från röntgenlasern. Genom att klassificera spridningsmönstren från separata droppar kunde vattnets struktur bestämmas ned till -46°C, vilket är under den homogena kristallisationstemperaturen vid -41°C.

Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr

Idag kom det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet har beslutat stödja en rekrytering av Katherine (Katie) Freese till Stockholms universitet och Fysikum. Rekryteringen sker genom VR:s program för att rekrytera världsledande forskare till Sverige. [...]