Fysikbloggen

Gravitationsvågor med guldkant!

Det är just tack vare kombinationen av olika budbärare, gravitationsvågor och stora delar av det elektromagnetiska spektrumet, från radio till gammastrålning, som vi kan för första gången börja undersöka några av naturens mest dramatiska händelser, där gravitationskraften är som starkast och materietätheten som störst.

Wallenbergstiftelsen beviljar 35,2 milj kr i forskningsbidrag till Sara Strandberg

Förra veckan tillkännagav Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vilka som detta år beviljats bidrag för projekt som kan leda till forskningsgenombrott. Bland dessa finns Fysikums Sara Strandberg som beviljats 35,2 milj kr för det femåriga projektet ”Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners”.

Something out of nothing

Entanglement is one of the most puzzling features of quantum theory and a principal resource for quantum information processing. We have for the first time experimental demonstration of this quantum phenomenon with two photonic three-partite nondistillable entangled states.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse