Fysikbloggen

Hiranya Peiris tillträder professur i kosmopartikelfysik

Vi välkomnar Hiranya Peiris som idag tillträder som professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum! Hon kommer att ytterligare stärka den framgångsrika forskningsverksamhet som bedrivs inom Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik (OKC) som bland annat innefattar kosmologi, astrofysik och partikelfysik. Hon har också av rektor utsetts som ny programdirektör för OKC från den 1 oktober.

Frank Wilczek tar emot 2016 års Prange Prize

Kort efter att Frank Wilczek kommit tillbaka till Stockholms universitet efter sommaruppehåll så återvände han till USA för att ta emot en fin utmärkelse. Han tar idag emot 2016 Prange Prize vid University of Maryland och ger en öppen föreläsning med titeln ”Some Intersections of Art and Science”. Vi gratulerar Frank till detta fina pris!

Stefano Bonetti beviljas ERC-bidrag

Vi har nu fått det glädjande beskedet att Stefano Bonetti har beviljats ERC Starting Grant med 2 Meuro för sin ansökan ”Magnetic speed limit”. Det handlar om dynamiska studier av magnetisering med THz-excitation och ultrasnabb röntgen vid frielektronlasrar. Ett tillämpningsområde för sådan forskning är att skapa snabbare datorer.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse