Fysikbloggen

Konferensen Next Generation Learning 2015

Tre av oss från Fysikum var den 18–19 november på konferensen Next Generation Learning 2015 som höll till på Högskolan i Dalarna i Falun. Konferensen fokuserade på nya undervisnings- och examinationsformer på ett bra sätt.

Röntgenmikroskop avslöjar "solitoner", en speciell typ av magnetisk våg

Forskare har använt sig av ett kraftfullt, specialbyggt röntgenmikroskop vid SLAC National Accelerator Laboratory I Kalifornien för att direkt observera den magnetiska versionen av en soliton, en typ av våg som kan röra sig utan motstånd. Forskare undersöker om sådana magnetiska vågor kan användas för att transportera och lagra information i en ny, mer effektiv form av datorminne som kräver mindre energi och genererar mindre värme .

Emma Wikberg pedagogisk ambassadör

CeUL:s föreståndare inbjöd i början av hösten om ansökningar om finansiering av pedagogiska ambassadörer, dvs personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av CeUL.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse