Fysikbloggen

Frank Wilczek in Stockholm

Frank Wilczek is a theoretical physicist and Nobel Laureate (2004). Thanks to recruitment program of the Swedish Research Council he has now landed at the department of Physics at Stockholm University with a 60 million grant for 10 years. We had the pleasure to ask him a few questions about his plans for the future.

På utbildningskonferens i Malmö

Vi har varit några spännande dagar på NU2016 som hölls i Malmö 15-17 juni. NU-konferenserna behandlar pedagogisk utveckling inom högre utbildning i Sverige. Under dessa dagar har vi bland annat fått ta del av och inspireras inom mångfald och internationalisering, pedagogisk utveckling, meritering, moocar och diverse idéer att testa i klassrummet.

Byte av studierektor

Ny huvudansvarig studierektor vid Fysikum blir Åsa Larson. Hon har under flera år varit ordförande i Fysikums grundutbildningskommitté och hon har varit en av nyckelpersonerna i utvecklandet av det nya kandidatprogrammet.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse