Fysikbloggen

Anders Wall-stipendium till forskartalang från Fysikum

Armin Tavakoli blev intresserad av fysik redan när han gick i sjätte klass och läste olika populärvetenskapliga böcker om relativitet och kvantmekanik. Nu har han tilldelats Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150 000 kronor för naturvetenskaplig forskning för sin udda kombination av kvantfysik och kortspel.

Per-Olof Hulth har lämnat oss

Professor emeritus Per-Olof Hulth avled den 26 februari efter en kort tids sjukdom. Per-Olof var en hängiven forskare in i det sista. Han började sin vetenskapliga bana som doktorand i partikelfysik hos Gösta Ekspong. Efter doktorsexamen 1976 anställdes han vid CERN i närmare sex år och var där aktiv i neutrinoexperiment. Han återvände till CERN för anställning som forskare under ytterligare två år i slutet av 80-talet.

En molekyl föds

Hur går det till när en molekyl skapas? I en studie som publicerades i Science Express den 12 februari fångar vi med hjälp av en röntgenlaser ögonblicket då två atomer möts och skapar en ny bindning mellan dem på vägen till en ny molekyl.

Att läsa fysik på Fysikum: studenter berättar