Fysikbloggen

Per-Olof Hulth har lämnat oss

Professor emeritus Per-Olof Hulth avled den 26 februari efter en kort tids sjukdom. Per-Olof var en hängiven forskare in i det sista. Han började sin vetenskapliga bana som doktorand i partikelfysik hos Gösta Ekspong. Efter doktorsexamen 1976 anställdes han vid CERN i närmare sex år och var där aktiv i neutrinoexperiment. Han återvände till CERN för anställning som forskare under ytterligare två år i slutet av 80-talet.

En molekyl föds

Hur går det till när en molekyl skapas? I en studie som publicerades i Science Express den 12 februari fångar vi med hjälp av en röntgenlaser ögonblicket då två atomer möts och skapar en ny bindning mellan dem på vägen till en ny molekyl.

Bevis för mörk materia i Vintergatans inre

En ny studie bevisar förekomsten av mörk materia i den innersta delen av Vintergatan, inklusive i vårt eget kosmiska grannskap. Studien visar att stora mängder mörk materia existerar runt omkring oss men även mellan oss och det galaktiska centret. Resultaten utgör ett grundläggande steg framåt i strävan efter att förstå mer om den mörka materian och dess natur.