Utvärderarnas omdöme om OKC – ”highest international levels”

Oskar Kleincentret (OKC) bildades för fem år sedan när en ansökan till Vetenskapsrådet om Linnémedel beviljades. Det var ett tioårigt bidrag för att skapa en Linnémiljö för forskning inom kosmopartikelfysik. Det har blivit en mycket framgångsrik och [...]

John Wettlaufer rekryteras till Stockholms genom VR-bidrag på 106 Mkr

Stockholms universitets ansökan om att rekrytera professor John Wettlaufer, verksam vid Yale University, har beviljats. Vetenskapsrådet (VR) har beslutat att bevilja ett bidrag på 105 950 000 kr för att rekrytera honom genom VR:s utlysning för att rekrytera internationellt framstående forskare.

Välkommen till våra nya sidor om studier!

Medan solen strålat utanför fönstret har Emma och jag arbetat med allt nytt som är på gång här på Fysikum. Som Joakim tidigare skrivit kommer det nya kandidatprogrammet att starta i höst.