Fysikbloggen

Första bilderna av galax som kröker ljus från supernova

En internationell forskargrupp under ledning av Ariel Goobar vid Stockholms universitet kan för första gången visa bilder från en Typ Ia-supernova, där ljuset är kraftigt fokuserat av krökningen från gravitationen kring en galax i siktlinjen. Observationerna visar på en lovande ny teknik för att testa teorier för universums accelererande expansion, om gravitationen och om fördelningen av mörk materia i universum.

Ultrasnabb protonöverföring – DNA:ets försvar mot solljus

Forskare vid Fysikum har i ett internationellt samarbete demonstrerat hur synligt ljus kan användas för att förflytta protoner förvånansvärt snabbt. Upptäckten bidrar till förståelsen av hur biomolekyler, exempelvis mänskligt DNA, kan skydda sig mot UV strålning.

Frank Wilczek beviljas ERC Advanced Grant

I slutet av förra veckan kom det officiella beskedet att Frank Wilczek har beviljats ERC Advanced Grant. Det europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser flera program för grundforskning.

Mikrovågorna som avslöjar universums begynnelse