Vatten vid -46°C

Vad är ursprunget till vattens många märkliga egenskaper? Det har ett forskarteam lett av fysiker från Fysikum undersökt med hjälp av frielektron-röntgenlasern LCLS vid SLAC. Teamet genererade mikrometerstora vattendroppar som kyls snabbt när de faller i vakuum. Dropparna träffas av en femtosekundspuls från röntgenlasern. Genom att klassificera spridningsmönstren från separata droppar kunde vattnets struktur bestämmas ned till -46°C, vilket är under den homogena kristallisationstemperaturen vid -41°C.

Katie Freese rekryteras till Fysikum och Stockholms universitet genom ett VR-anslag på 101.5 Mkr

Idag kom det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet har beslutat stödja en rekrytering av Katherine (Katie) Freese till Stockholms universitet och Fysikum. Rekryteringen sker genom VR:s program för att rekrytera världsledande forskare till [...]

Studievägledningen önskar glad sommar!

Även om terminen officellt är slut så fortsätter arbetet på studievägledningen. Fysikums sommarkurs börjar i veckan, och antagningen inför hösten är i full gång. Därefter börjar förberedelserna för att ta emot både gamla och nya studenter i [...]