Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Två doktorander i skyddsglasögon utför experiment

Elektronens spinn-dynamik studerad på sin naturliga tidsskala

Med hjälp av extremt korta ljuspulser och koincidens-teknik har forskare från flera svenska universitet lyckats följa det dynamiska förloppet när elektronens spinn - dess rotation kring sin egen axel - styr hur en atom absorberar ljus.

Rotation, precession, and nutation in obliquity of a planet

Spinn-nutation i magnetiskt material observerat för första gången

För första gången har spinn-nutation i magnetiska material observerats. Upptäckten kan påverka hur digital information sparas och leda till en snabbare, mer kompakt och mer energieffektiv teknik.

First Results from Desiree

Första dubbelrings-resultatet från DESIREE

DESIREE-anläggningen konstruerades med sin unika dubbelrings-design för att kunna studera reaktioner mellan par av motsatt laddade atomära och molekylära joner. Fram tills nyligen var dock alla publicerade data resultat av experiment där spontana eller laserinducerade processer studerades med hjälp av en lagrad stråle i taget. Nu har de första resultaten av ömsesidig neutralisation i DESIREE publicerats.
 

Schematic diagram of the experimental setup GANDALPH. A beam of negative ions enter the vacuum chamber to the left ans is overlapped with a laser beam. The neutrals created in photodetachment continue to the right and hit the detector, and the negative ion beam is bent to hit the ion detector.

Jordens mest sällsynta ämne studerat i detalj

Kan jordens ovanligaste grundämne, astat, avändas för att behandla cancer-tumörer? En nyligen publicerad studie i Nature Communications är den första att mäta elektronaffiniteten hos astat, något som är relevant för utvecklingen av targeted alpha therapy som är en lovande metod för behandling av cancer.

Foto Ingmarie Andersson

Information om undervisning HT2020

Stockholms universitet har sedan 31 augusti återgått till delvis campusförlagd undervisning. Under höstterminen ges en kombination av undervisning via webb och på campus.

twisted graphene systems

Ny tvist på kvantmaterial

Ny tvist på kvantmaterial i grafensystem enligt forskning vid Fysikum nyligen publicerad i Physical Review Letters.