Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Sara Strandberg

Sara Strandberg blev Göran Gustafssonpristagare

Sara Strandberg får Göran Gustafssonpriset i fysik 2018 för sin ”experimentella forskning om supersymmetri och dess potentiella roll för den mörka materian.

ALPHA Experiment at Cern

Antimateria spektroskopi

Forskare vid Fysikum och ALPHA-samarbetet på Cern har för första gången lyckats mäta 1s-2s linjeformen i antiväte. Linjeformen överensstämmer med vanligt väte till en relativ precision av 2x10-12, och sätter därmed en övre gräns för eventuell kränkning av symmetrier av materia och antimateria. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Den dubbla elektrostatiska lagringsringen DESIREE vid Fysikum

Mer finansiering för forskning vid DESIREE

Vetenskapsrådet beslöt vid årsskiftet att inrätta DESIREE som nationell infrastruktur med finansiering inom Rådet för infrastrukturs (RFI) ram. Det säkrar en driftsbudget på ca 3 milj kr per år i sju år framåt.