Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
CO2 emission per return flight

Forska utan att flyga - är det möjligt?

Vi vet alla hur det funkar. För att vara en lyckad forskare ska du vara mobil och internationellt synlig, och detta innebär ofta flygande över hela välden. Men hur ska du kunna göra allt detta och samtidigt minska dina utsläpp av växthusgaser till de 1-2 ton per person och år som krävs för att vara i linje med Parisavtalet?

Hiranya Peiris - Foto: Niklas Björling

Framgångsrik fysiker som vill folkbilda

I en tid när experter och logiskt tänkande angrips från olika håll är det extra viktigt att popularisera forskning – och då kan astronomin vara en inkörsport. Förutom att vara en mycket framgångsrik forskare drivs astrofysikprofessor Hiranya Peiris av en vilja att folkbilda - och vartannat år ger hon sig dessutom in på ett nytt område hon inte kan.

Flore Kunst - Foto Serena Nobili

Från bloggen

Årets mottagare till Sigrid Arrhenius stipendium!

Flore Kunst har i sin avhandling utvecklat en matematisk metod för att exakt beräkna yt- och kanttillstånd hos kvantmekaniska system vilket tidigare bara var möjligt i enkla specialfall. Genom att applicera denna nya metod har hon bidragit med ett antal djupa insikter rörande topologiska kvantmateria.