Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Flore Kunst - Photo: Serena Nobili /Stockholm university

Oseenmedaljen i fysik 2020 tilldelas Flore Kiki Kunst

Flore Kunst disputerade vid Fysikum i fjol. Nu har hon fått Oseenmedalj för hennes avhandling.

twisted graphene systems

Ny tvist på kvantmaterial

Ny tvist på kvantmaterial i grafensystem enligt forskning vid Fysikum nyligen publicerad i Physical Review Letters.

”trapped ions (Azote)”: Dualiteten hos fångad jon- och Rydbergatom-kvantteknologi. Fångade Rydbergjoner kombinerar styrkorna hos två mycket olika kvantprocessorer: fångad jon (ovan) och Rydbergatom (nedan) i en och samma teknik. Tekniken har potential att öka hastigheten hos fångade jonkvantdatorer. Illustration: Elsa Wikande /Azote.

Snabbare kvantdatorer med hjälp av stora atomjoner

Fångade Rydbergjoner kan vara nästa steg i utvecklingen av kvantdatorer som är praktiskt användbara. Det visar en ny studie i tidskriften Nature.

Distansundervisning på Fysikum Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Snabb övergång till distansundervisning på Stockholms universitet

Stockholms universitet ställer nu om hela verksamheten till distansundervisning. Fysikum är en av de institutioner som snabbt kommit igång med det nya formatet.