Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Katrin Amann-Winkel

Från bloggen

Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum

Två av Fysikums forskare har beviljats stora forskningsbidrag. Katrin Amann-Winkel får fem års bidrag från Swedish Foundations' Starting Grant för experimentella studier av vatten. Emil Bergholtz har beviljats VR:s sexåriga konsolideringsbidrag för teoretiska studier av "Skulpterade topologiska heterostrukturer" samt därmed också förlängt bidrag som Wallenberg Academy Fellow.

Stefano Bonetti. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakade

Från bloggen

Skaka atomer och se dem dansa i högre förbjudet tempo

Forskare använder ultrakorta röntgenpulser för att observera hur intensiva terahertz-fält driver atomvibrationer i ett kvantmaterial till starkt anharmonisk regim, med åtkomst till svårfångade högre vibrationsmoder.

Photo Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakademien

Klassisk dubbelspaltexperiment i nytt ljus

En internationell forskargrupp utvecklar en ny röntgenspektroskopimetod baserad på det klassiska experimentet med dubbla spalter för att få ny insikt i de fysikaliska egenskaperna hos fasta ämnen