Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
I (resonant) inelastisk röntgenspridning induceras molekylrörelse kring enskilda syreatomer i vattnet.
Energiskillnaden mellan inkommande och utgående röntgenljus motsvarar energiexcitationer av kvantiserade vibrationer i vattenmolekylerna. Särskilt höga excitationer av vibrationer i O-H bindningarna ger information of vätebindningarna mellan vattenmolekylerna. Bild Vinicius Vaz da Cruz

En osedvanligt detaljrik inblick i vanligt vatten

Vanligt vatten är en mycket speciell vätska med hög kokpunkt och ytspänning. Dess egenskaper bestäms av hur vattenmolekylerna binder till varandra i så kallade vätebindningar, som även påverkar exempelvis biokemiska processer och molnbildning.

Katrin Amann-Winkel

Från bloggen

Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum

Två av Fysikums forskare har beviljats stora forskningsbidrag. Katrin Amann-Winkel får fem års bidrag från Swedish Foundations' Starting Grant för experimentella studier av vatten. Emil Bergholtz har beviljats VR:s sexåriga konsolideringsbidrag för teoretiska studier av "Skulpterade topologiska heterostrukturer" samt därmed också förlängt bidrag som Wallenberg Academy Fellow.

Stefano Bonetti. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Kungl. Vetenskapsakade

Från bloggen

Skaka atomer och se dem dansa i högre förbjudet tempo

Forskare använder ultrakorta röntgenpulser för att observera hur intensiva terahertz-fält driver atomvibrationer i ett kvantmaterial till starkt anharmonisk regim, med åtkomst till svårfångade högre vibrationsmoder.