Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Steering is an essential feature of non-locality in quantum theory 2

Styrning är ett väsentligt inslag i kvantmekanisk icke-lokalitet

En fysisk teori kallas icke-lokal om observatörer kan påverka varandra ögonblickligen över stora avstånd.  Icke-lokala teorier bygger på två grundläggande effekter: lokala osäkerhetsrelationer och styrning av fysiska tillstånd på avstånd. I kvantmekaniken finner man att de förra är de viktigaste i en klass av lokala spel.  A nya studie visar att snärjelsebaserad styrning spelar fundamentala roller för att bestämma optimala kvantstrategier för icke-lokala spel.

Peter Amanns

FRÅN BLOGGEN

Peter Amann stöds med 6.4 milj kr från SSF

Den 11 oktober 2018 publicerade SSF sitt bidragsbeslut som beviljar 33 av 342 sökande bidrag. Bland de beviljade bidragen finns Peter Amanns projekt ”Instrument för verkliga gränsytor” med totalt 6.4 milj kr under tre år.

non-Hermitian Chern insulator

Topologi i icke-Hermiteska system

Att studera topologiska material har varit en viktig del av den kondenserade materiens fysik de senaste decennierna och var föremål för 2016 års Nobelpris. Nyligen har man sett både teoretiskt och i experiment att system som kan beskrivas med hjälp av icke-Hermitesk fysik, dvs. system som är dissipativa, har många oväntade topologiska egenskaper.

Prof. Hiranya Peiris. Photo: Serena Nobili /Oskar Klein Centre

Från bloggen

Stort forskningsstöd till Fysikum från Wallenbergstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har idag publicerat sitt beslut om ekonomiskt stöd till 22 framstående forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik. Två av de allra största tillfaller Fysikum.