Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Sara Strandberg. Foto: KAW

Förlängt Wallenberganslag till Sara Strandberg

År 2013 utsågs Sara Strandberg vid Fysikum till Wallenberg Academy Fellow med femåriga anslag. Hon har nu av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) beviljats femåriga förlängningsanslag på 8 750 000 kronor vardera.

Quanta träffar deltagare vid Lise Meitnerdagarna 2018

Från bloggen

Quanta träffar deltagare vid Lise Meitnerdagarna

Lise Meitnerdagarna är en årlig konferens för fysikintresserade gymnasieelever från hela landet. Programmet för konferensen pågick från fredagen den 16 november till söndagen den 18 november och innehöll en mängd olika evenemang.

Steering is an essential feature of non-locality in quantum theory 2

Styrning är ett väsentligt inslag i kvantmekanisk icke-lokalitet

En fysisk teori kallas icke-lokal om observatörer kan påverka varandra ögonblickligen över stora avstånd.  Icke-lokala teorier bygger på två grundläggande effekter: lokala osäkerhetsrelationer och styrning av fysiska tillstånd på avstånd. I kvantmekaniken finner man att de förra är de viktigaste i en klass av lokala spel.  A nya studie visar att snärjelsebaserad styrning spelar fundamentala roller för att bestämma optimala kvantstrategier för icke-lokala spel.