Fysikum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
Blå  Blue box

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Fysikum Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Foto Ingmarie Andersson

Information om undervisning HT2020

Stockholms universitet planerar att från och med 31 augusti att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att övriga myndigheters rekommendationer så tillåter. För höstterminens första del planeras en kombination av undervisning via webb och undervisning på campus.

Flore Kunst - Photo: Serena Nobili /Stockholm university

Oseenmedaljen i fysik 2020 tilldelas Flore Kiki Kunst

Flore Kunst disputerade vid Fysikum i fjol. Nu har hon fått Oseenmedaljen för sin avhandling.

twisted graphene systems

Ny tvist på kvantmaterial

Ny tvist på kvantmaterial i grafensystem enligt forskning vid Fysikum nyligen publicerad i Physical Review Letters.