Research news

Research news in the Chemical Physics Division

X-rays indicate that water can behave like a liquid crystal

Scientists at Stockholm University have discovered that water can exhibit a similar behavior like a liquid crystal when illuminated with laser light. This effect originates by the alignment of water molecules, which exhibit a mixture of low- and high-density domains that are more or less prone to alignment. Can this discovery have future technological applications?

KAW grants awarded to three projects in which researchers from Fysikum are involved

The Knut and Alice Wallenberg fundation has announced 20 ground-breaking research projects to receive grants for a total of 640 million SEK. Among them three projects include several researchers at the Department of Physics as co-investigator.

European grant for novel sustainable energy supply and storage awarded to Fysikum

An European wide network, involving Markus Kowalewski and Michel Odelius from the Division of Chemical Physics at Fysikum, has received funding from the European Research Council (ERC). The project, which includes partners from 8 different countries, will investigate charge carrier dynamics in materials relevant for novel energy supply and storage.

En osedvanligt detaljrik inblick i vanligt vatten

Vanligt vatten är en mycket speciell vätska med hög kokpunkt och ytspänning. Dess egenskaper bestäms av hur vattenmolekylerna binder till varandra i så kallade vätebindningar, som även påverkar exempelvis biokemiska processer och molnbildning.

Vattens ultrasnabba dans

Det anses att vattenmolekyler i flytande tillstånd rör sig slumpmässigt på korta tidsskalor på grund av termiska fluktuationer. Forskare vid Stockholms universitet har nu upptäckt en oväntad korrelerad rörelse i vattendynamik på en tidsskala av 100-tals femtosekunder.

Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum

2019-01-23

Två av Fysikums forskare har beviljats stora forskningsbidrag. Katrin Amann-Winkel får fem års bidrag från Swedish Foundations' Starting Grant för experimentella studier av vatten. Emil Bergholtz har beviljats VR:s sexåriga konsolideringsbidrag för teoretiska studier av "Skulpterade topologiska heterostrukturer" samt därmed också förlängt bidrag som Wallenberg Academy Fellow. Katrin Amann-Winkel Katrin Amann-Winkel har sökt ERC Starting … Continue reading Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum

The post Två nya stora forskningsbidrag till Fysikum first appeared on THE BLOG.

Peter Amann stöds med 6.4 milj kr från SSF

2018-10-15

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har beviljat Peter Amanns projekt ”Instrument för verkliga gränsytor” totalt 6.4 milj kr under tre år.

The post Peter Amann stöds med 6.4 milj kr från SSF first appeared on THE BLOG.

Michael Odelius professor vid Fysikum

2018-10-01

Rektor har beslutat att befordra Michael Odelius till professor från den 1 oktober. Michael Odelius disputerade i fysikalisk kemi vid Stockholms universitet 1994 med en avhandling med titeln ”Molecular dynamics simulations of intermolecular mechanisms in nuclear spin relaxation”. Han tillbringade därefter perioder som postdoktor i Stuttgart och Zürich. Han var parallellt anställd vid Uppsala universitet … Continue reading Michael Odelius professor vid Fysikum

The post Michael Odelius professor vid Fysikum first appeared on THE BLOG.

X-ray experiments reveal the origin of water’s anomalous properties

2018-01-18

Liquid water fluctuates between two different states when it is cooled and these fluctuations reach a maximum at -44 oC. An international team of researchers headed by the Stockholm University reported the first experimental evidence of the existence of the Widom line which is supposed to emanate from the liquid-liquid critical point.

The post X-ray experiments reveal the origin of water’s anomalous properties first appeared on THE BLOG.

First step towards an x-ray laser in Sweden

2017-11-21

We have recently received the exciting news that, with support from the Knut and Alice Wallenberg foundation, Stockholm University, Uppsala University, Lund University, KTH and MaxIV Laboratory, we will be able to initiate a design study of an x-ray laser beamline in Sweden.

The post First step towards an x-ray laser in Sweden first appeared on THE BLOG.

Första steget mot en röntgenlaser i Sverige

2017-11-21

Vi har nyligen fått den glädjande och spännande nyheten att, med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH samt MaxIV, kunna initiera en designstudie för en röntgenlaser strålrör i Sverige.

The post Första steget mot en röntgenlaser i Sverige first appeared on THE BLOG.

X-ray experiments reveal two different types of liquid water

2017-06-27

Liquid water can exist in two different forms – at least at very low temperatures. This is the conclusion drawn from X-Ray measurements carried out by an international team of researchers headed by Stockholm University.

The post X-ray experiments reveal two different types of liquid water first appeared on THE BLOG.

Ultrasnabb protonöverföring – DNA:ets försvar mot solljus

2017-04-07

Forskare vid Fysikum har i ett internationellt samarbete demonstrerat hur synligt ljus kan användas för att förflytta protoner förvånansvärt snabbt. Upptäckten bidrar till förståelsen av hur biomolekyler, exempelvis mänskligt DNA, kan skydda sig mot UV strålning.

The post Ultrasnabb protonöverföring – DNA:ets försvar mot solljus first appeared on THE BLOG.

High-speed friction at the nanometer scale

2017-01-24

Friction is important in everyday life, but because it is everywhere we often take it completely for granted. Every time you stand still, walk, or hold an object, friction helps you to control movements. At the same time, the friction of moving parts in machines, and the associated wear, costs modern societies an enormous amount of energy and materials. … Continue reading High-speed friction at the nanometer scale

The post High-speed friction at the nanometer scale first appeared on THE BLOG.

Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen

2017-01-20

Forskare från Fysikum har i ett internationellt forskningssamarbete kartlagt energilandskapet för vattenmolekylen. Studien är en kombination av röntgenspridningsexperiment och datorsimuleringar och har resulterat i ny kunskap, som kan användas för att förstå vad som driver kemiska reaktioner i denna livsviktiga molekyl. Studien har publicerats in tidskriften Nature Communications.

The post Vad röntgenstrålning kan lära oss om vattenmolekylen first appeared on THE BLOG.

Contact

Division of Chemical Physics,
Head of division

Richard Thomas
Room C4:3053
Tel: +46 (0)8 553 787 84
E-mail: rdt@fysik.su.se