Research news

Research news in the Medical Radiation Physics division

Två nya professorer vid Fysikum

Rektor har beslutat att anställa Iuliana Toma-Dasu och Henning Zettergren som professorer vid Fysikum vid Stockholms universitet från och med den 1 juli 2018. Beslutet är fattat efter deras ansökan om befordran. Iuliana Toma-Dasu kommer från Rumänien där hon erhöll sin masterexamen. Hon flyttade sedan till Umeå och påbörjade forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik vid Umeå … Continue reading Två nya professorer vid Fysikum

The post Två nya professorer vid Fysikum first appeared on THE BLOG.

Emely Lindblom – årets mottagare av Sigrid Arrhenius pris

Områdesnämnden för naturvetenskap har beslutat tilldela Emely Lindblom 2017 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond

The post Emely Lindblom - årets mottagare av Sigrid Arrhenius pris first appeared on THE BLOG.

Ionising radiation: both cure and cause of cancer

Ionising radiation is a two-edged sword with respect to cancer. On the one hand it is successfully used for treating malignant tumours; on the other hand it is a well-known carcinogen. During the last decades the life expectancy for many cancer patients has increased due to improvements in both early detection and therapy methods and therefore late effects become a matter of concern for the long term survivors of cancer therapy.

The post Ionising radiation: both cure and cause of cancer first appeared on THE BLOG.

The ART of radiation therapy – Adaptive Radiation Therapy

Radiation treatment is one of the main therapeutic modalities for the treatment of cancer. It succeeds in the eradication of tumours in many patients with the preservation of the vital functions of the nearby healthy organs. However increases in the success rate of treatment are still necessary and attempts to improve radiotherapy are continuously made as local tumour control and prevention of the metastatic spread are important requirements for the success of cancer treatment.

The post The ART of radiation therapy – Adaptive Radiation Therapy first appeared on THE BLOG.

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor idag. Tack vare nationella screeningprogram, förbättrad diagnostik och ökad folkbildning ökar andelen som diagnostiseras i ett tidigt skede av sjukdomen. För dessa patienter är bröstbevarande behandling, inklusive partiell kirurgi och strålbehandling av hela det kvarvarande bröstet, den vanligaste behandlingsmetoden. Det senaste årtiondet har intresset för en accelererad partiell … Continue reading Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet

The post Examensarbete i medicinsk strålningsfysik väcker internationell uppmärksamhet first appeared on THE BLOG.

Medical Radiation Physics division

Head of division

Iuliana Toma-Dasu

Room: P9:02 025
Tel. +46 (8) 5537 8082
E-mail:

Finding us